Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам'яті
Українське
культпросвітницьке
тов-во «Меморіал» им. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниГоловна редколегія науково-документальної серії книг

                           «Реабілітовані історією»

Адреса: 01001, Київ-1, вул. Михайла Грушевського, 4, кім. 211

Голова Головної редколегії:

СОЛДАТЕНКО ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ

член-кореспондент НАН України

 

Головний редактор:

ЛИТВИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

академік НАН України

Герой України

 

Заступники Голови:

СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

академік НАН України

 

РЕЄНТ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

член-кореспондент НАН України

 

РУБЛЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

доктор історичних наук, професор

тел.: (044) 279-06-80

 

КОКІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

кандидат історичних наук

 

Відповідальний секретар:

ПОДКУР РОМАН ЮРІЙОВИЧ

кандидат історичних наук

тел. факс: (044) 279-13-88

5roman@ukr.net

 

Завідувач Відділом по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ:

РУБЛЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

доктор історичних наук, професор

Тел.: (044) 279-06-80

 

Бухгалтерія:

ІВАНОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

головний бухгалтер

тел.: (044) 278-31-58