Головна редакційна колегія
науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Український інститут
національної пам'яті
 

Головна редколегія науково-документальної серії книг

                           «Реабілітовані історією»

Адреса: 01001, Київ-1, вул. Михайла Грушевського, 4, кім. 631

Голова Головної редколегії:

СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

академік НАН України

Заступники Голови:

РЕЄНТ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

член-кореспондент НАН України

РУБЛЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

доктор історичних наук, професор

БІРЧАК ВОЛОДИМИР МИРОСЛАВОВИЧ

Відповідальний секретар:

ПОДКУР РОМАН ЮРІЙОВИЧ

кандидат історичних наук

5roman@ukr.net