Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам'яті
Українське
культпросвітницьке
тов-во «Меморіал» им. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниРік заснування: 1994

«З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» — науково-документальний журнал.

Видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України за № 530 від 11 вересня 1992 р.

 

Журнал зареєстровано у Міністерстві у справах преси та інформації України в квітні 1993 р.

 

Свідоцтво КП № 1045

Фахова реєстрація у ВАК України: «Бюлетень ВАК України», 1999, № 5

Засновник:

Головна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»

Відділ по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ

Співзасновники:

Національна академія наук України

Інститут історії України НАН України

Служба безпеки України

Державний комітет архівів України

Національна спілка краєзнавців України

Головний редактор: О. Рубльов

Перший заступник головного редактора: С. Кокін

Заступники головного редактора: О. Бажан, В. Вятрович

Відповідальний секретар: Р. Подкур

Члени редколегії: Г. Боряк, В. Васильєв, І. Верба, С. Глузман, В. Даниленко, О. Іщук, С. Кульчицький, В. Лозицький, Н. Маковська, Р. Пиріг, О. Реєнт, В. Репринцев, П. Тронько, Ю. Шаповал.

Контакти:

 

   01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, кім. 211, 212;

 

      тел.: (044) 278-53-05, (044) 279-13-88; факс: (044) 278-02-38;

 

   01034, м. Київ, вул. Золотоворітська, 7; тел.: (044) 255-85-41, (044) 256-92-11.

 

Періодичність виходу — 2 числа на рік. У журналі публікуються документальні матеріали архівів спецслужб, правоохоронних органів, біографічні нариси про діячів дисидентських (опозиційних) рухів 1960—1980-х років в Україні, які стали жертвами політичних репресій у СРСР, мартиролог імен загиблих у тюрмах і таборах НКВС. Розповсюджується як в Україні, так і за кордоном. За браком державної підтримки публікується за спонсорські кошти.

На липень 2009 року опубліковано 31 число (у т. ч. подвійні номери), зокрема спецвипуски:

 

   «Справа Єврейського антифашистського комітету (ЕАК)» [1998, № 3/4 (8/9)];

   «Справа «Всесоюзної військово-офіцерської контрреволюційної організації»; «Справа Весна 1930–1931 pp. — за документами Державного архіву Служби безпеки України» [2002, № 1 (18); № 2 (19)];

  «Влада і Костьол в радянській Україні, 1919–1937 pp.: Римо-католицька церква під репресивним тиском тоталітаризму» [2003, № 2 (21)];

   «Політичні репресії проти священиків Української автокефальної церкви» [2005, № 1/2 ( 24/25); 2006, № 1/2 (26/27)] та ін.

 

Електронні версії номерів журналу також розміщено: www.sbu. gov.ua; www.ssu.gov.ua та www.history.org.ua