Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2018)

Файлів: 2 
/files/store/Journ.2018.2.pdf№ 2 (50) 2018 р.
29.08.2019 (8406.74 КБ.)

Зміст

ДО 80-річчя ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ

Грищенко Ю. Болгарська «національна операція» під час Великого терору в УРСР.

Подкур Р., Лисенко О. Жертва, свідок чи виконавець? Кримінальна справа на співробітника УНКВС по Чернігівській області Я. Баутіна.

Жив’юк А. «Використані та викинуті»… на Західну Україну: виконавці Великого терору як «радянізатори» Рівненської області (1939–1941 рр.).

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Рубан В. «Бийте у дзвони…»: настрої та поведінка селянства Поділля наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр. у документах ДПУ УСРР.

Гула С. Соціально-психологічний портрет співробітника радянських органів державної безпеки на Поділлі (1928–1938 рр.).

Бажан О. Володимир Щербицький та дисиденти (за документами КДБ та ЦК КП України).

/files/store/Journ.2018.1.pdf№ 1 (49) 2018 р.
29.07.2019 (4895.15 КБ.)

Зміст

ДО 80-річчя ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ

Подкур Р. «Наша партія є державною партією, партія, що керує державою…»: виконавець рішень Компартії полковник держбезпеки В. Майструк.

Кузіна К. Образ співробітника НКВС у радянській пропаганді доби Великого терору (за матеріалами газети «Правда».

Коляструк О. (Екстра)ординарність повсякденного життя в умовах Великого терору: норми vs аномалії?

ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Лисенко О. Діяльність комсомольців як елемент здійснення державного терору під час колективізації сільського господарства.

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Гула С. Боротьба органів НКВС–НКДБ УРСР з антирадянськими елементами у Вінницький області у 1944–1945 рр.

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Довбня О. Регіональна специфіка «Великого терору» у сучасній українській історіографії.

Ставнюк І. Національна база даних жертв політичних репресій: проблеми формування та використання.

НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧУ

Бажан О., Островський В. Український спротив другої половини ХХ століття. Програма варіативного курсу.