Головна редакційна колегія
науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Український інститут
національної пам'яті
 

Рік заснування: 1994

«З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» – науково-документальний журнал.

Видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України за № 530 від 11 вересня 1992 р.

Журнал зареєстровано у Міністерстві у справах преси та інформації України в квітні 1993 р. Свідоцтво КП № 1045.

Журнал внесено Вищою атестаційною комісією України до переліку наукових фахових видань з історичних наук («Бюлетень ВАК України», 1999, № 5; 2010, № 4).

 

Засновник:

Головна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»

Відділ по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ

Співзасновники:

Національна академія наук України

Інститут історії України НАН України

Служба безпеки України

Державний комітет архівів України

Національна спілка краєзнавців України

 

Редакційна колегія:

Олександр Рубльов – головний редактор,

Сергій Кокін – перший заступник головного редактора,

Олег Бажан – заступник головного редактора,

Геннадій Боряк заступник головного редактора,

Роман Подкур – відповідальний секретар,

Валерій Васильєв, Ігор Верба, Семен Глузман, Іван Дзюба, Євген Захаров, Станіслав Кульчицький, Володимир Лозицький, Світлана Лясковська, Наталія Маковська, Руслан Пиріг, Олександр Пшенніков, Олександр Реєнт, Володимир Репринцев, Юрій Шаповал.

 

 

Контакти:

 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, кім. 631, 508;

 тел.: (044) 278-53-05, (044) 279–13–88; факс: (044) 278–02–38;

• 01034, м. Київ, вул. Золотоворітська, 7; тел.: (044) 255–85–41, (044) 256–92–11.

 

Періодичність виходу – 2 числа на рік. У журналі публікуються документальні матеріали архівів спецслужб, правоохоронних органів, біографічні нариси про діячів дисидентських (опозиційних) рухів 1960–1980-х рр. в Україні, які стали жертвами політичних репресій у СРСР, мартиролог імен загиблих у тюрмах і таборах НКВС. Розповсюджується евротерминал як в Україні, так і за кордоном. За браком державної підтримки публікується за спонсорські кошти.

На липень 2009 року опубліковано 31 число (у т. ч. подвійні номери), зокрема спецвипуски:

 «Справа Єврейського антифашистського комітету (ЕАК)» [1998, № 3/4 (8/9)];

 «Справа «Всесоюзної військово-офіцерської контрреволюційної організації»;

 «Справа “Весна” 1930–1931 pp. – за документами Державного архіву Служби безпеки України» [2002, № 1 (18); № 2 (19)];

 «Влада і Костьол в радянській Україні, 1919–1937 pp.: Римо-католицька церква під репресивним тиском тоталітаризму» [2003, № 2 (21)];

 «Політичні репресії проти священиків Української автокефальної церкви» [2005, № 1/2 (24/25); 2006, № 1/2 (26/27)] та ін.

 

Електронні версії номерів журналу також розміщено: Евротерминал отмечает устойчивый рост транзита контейнерных поездов www.sbu.gov.ua; www.ssu.gov.ua та www.history.org.ua