Головна редакційна колегія
науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Український інститут
національної пам'яті
 

Дослідження є невід'ємною частиною будь-якої дипломної роботи. Вибір методів та їх застосування – це ключовий аспект успішного захисту диплома. У цій статті ми розглянемо, які методи досліджень використовуються у дипломних роботах, та як їх застосовувати для досягнення найкращих результатів.

Вибір методів та їх застосування:

1. Дослідження на основі літературного огляду

Цей метод заснований на аналізі вже існуючих досліджень та публікацій на тему, що вивчається у дипломній роботі. При цьому необхідно звернути увагу на актуальність та достовірність джерел, щоб уникнути некоректної інтерпретації результатів. Для виконання цього методу необхідно:

 • Визначити тему дипломної роботи та провести пошук літератури з цієї теми.
 • Оцінити актуальність джерел та відібрати найбільш значущі для дослідження.
 • Проаналізувати дані, вилучені з літератури, та зробити висновки на основі одержаних результатів.

2. Дослідження на основі опитування

Цей метод передбачає проведення опитування серед певної аудиторії для одержання первинних даних. Для його застосування необхідно:

 • Визначити мету дослідження.
 • Визначити аудиторію, яка братиме участь у опитуванні.
 • Створити опитувальник та визначити методи його поширення.
 • Опрацювати отримані дані та зробити висновки на основі результатів опитування.

3. Дослідження на основі спостереження

Цей метод ґрунтується на спостереженні за певними процесами чи явищами. Він може використовуватися у різних галузях, наприклад, у медицині чи соціології. Для його застосування необхідно:

 • Визначити мету дослідження.
 • Визначити параметри спостереження та визначити критерії їх оцінки.
 • Провести спостереження та зафіксувати результати.
 • Проаналізувати дані та зробити висновки на основі результатів спостереження.

4. Дослідження на основі експерименту

Цей метод передбачає проведення певних дій або впливів на об'єкт, що вивчається, і оцінку реакції на це. Для застосування методу експерименту необхідно:

 • Визначити мету дослідження.
 • Визначити об'єкт експерименту та параметри, які змінюватимуться.
 • Сформувати групи об'єктів та провести експеримент.
 • Проаналізувати отримані дані та зробити висновки на основі результатів експерименту.

5. Кейс-дослідження

Цей метод ґрунтується на аналізі певного випадку чи ситуації, що відображає проблему, що вивчається у дипломній роботі. Для його застосування необхідно:

 • Визначити проблему, яку слід дослідити.
 • Знайти кейс, що відображає цю проблему.
 • Аналізувати отримані дані та робити висновки на основі аналізу.

У дипломній роботі вибір методів досліджень відіграє ключову роль у досягненні успішного захисту. Визначення мети дослідження та правильний вибір методів дозволяють отримати найбільш достовірні та актуальні результати. Для кожного методу дослідження необхідно визначити параметри, які змінюватимуться, і правильно обробити отримані дані для отримання точних результатів. Крім того, необхідно враховувати актуальність джерел та уникати некоректної інтерпретації результатів.

Важливо пам'ятати, що вибір методів досліджень залежить від галузі, в якій проводиться дослідження, та цілей, які ставить перед собою автор дипломної роботи. Наприклад, в соціології дослідження на основі опитування можуть бути найбільш ефективними, а в медицині дослідження на основі експерименту можуть дати більш точні результати.
Також важливо враховувати обмеження, пов'язані з проведенням досліджень, наприклад, обмеження часу, фінансові обмеження та доступність ресурсів. Правильне планування та організація дослідження дозволяють впоратися з цими обмеженнями та отримати найкращі результати.

У компанії на5ку допомагають з підготовкою дипломних робіт у всіх містах з ВНЗ серед яких звичайно ж Київ, Дніпро, Одеса, Харків та інші

Загалом вибір методів досліджень та їх застосування є важливою частиною дипломної роботи. Правильний вибір методів досліджень дозволяє отримати достовірні та актуальні дані, які можуть бути використані для прийняття рішень у різних галузях та підприемствах.