Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам'яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниІнші видання

Файлів: 18  1 2
/files/store/978-966-02-7957-5.pdfРоман Подкур. «Великий терор» 1937–1938 рр. на Донбасі.
11.10.2016 (904.42 КБ.)

Подкур Р.Ю. «Великий терор» 1937–1938 рр. на Донбасі. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 126 с.

У книзі на тлі підготовки та проведення масових операцій під час «Великого терору» 1937–1938 рр. досліджено формування оперативного обліку «ворогів народу», структуру місцевих апаратів органів державної безпеки на Донбасі, їх взаємодію із комітетами КП(б)У. Розкрито регіональні особливості перебігу і наслідків «Великого терору» на Донбасі.

Для всіх, хто цікавиться історичним минулим України та Донецького краю.

ISBN 978-966-02-7957-5    УДК 316.485.266:(477.62)«1937/1938»

 

/files/store/DNSNU_Rublov.pdfДело «Национального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг.: Документы и материалы
18.05.2016 (65476.96 КБ.)

Дело «Национального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг.: Документы и материалы/ Составитель, автор вступительной статьи, примечаний и комментариев Александр Рублёв; [ОГА СБ Украины; НАН Украины. Институт истории Украины; Главная редколлегия «Реабилитированные историей», отдел по разработке архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ; Гёттингенский исследовательский центр (ФРГ); редактор д-р Альфред Айсфельд]. – Киев: ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2016. – 608 с.: ил.

В сборник включены документы и материалы, освещающие процесс фабрикации Управлением государственной безопасности НКВД УССР так называемого «дела» «Национального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг., предваряющего массовую «немецкую операцию» НКВД УССР 1937–1938 гг. В сборнике помещены 114 документов, раскрывающих технологию фабрикации «дела НСНУ» на примере групповых дел «руководящего центра НСНУ» и его «одесской группы» – номенклатуры немецких национальных районов УССР, а также представлен процесс реабилитации лиц, осуждённых по этим делам.

Для широкого круга читателей: исследователей репрессий тоталитарного режима в Украине, профессорско-преподавательского состава высшей школы, студентов, активистов национальных обществ современной Украины, всех, кто интересуется новейшей историей Украины.

ISBN 978-617-7023-40-0       УДК 27.39(=112.2:477):323.281](093.2)«1935/1937»     ББК 63.3(4Укр)615-4я45

 

/files/store/Anatomiya_Gorodnyansk_Chernigiv.pdfАнатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 р. під проводом Я. Рябченко
20.04.2016 (1222.14 КБ.)

Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 р. під проводом Я. Рябченко: зб. док. та матер. / Авт. вступ. ст. та упоряд. О. Лисенко, Р. Подкур. НАН України. Ін-тут історії України; Чернігівська облдержадміністрація; Чернігівська облрада; Ін-тут історії, етнології і правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка; Пошукове агентство по створенню наук.-док. серіалів «Книга пам’яті» та «Реабілітовані історією», Відділ по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2015. 356 с.

Збірник документів та матеріалів висвітлює перебіг повстання у Городнянському р-ні 1931 р. як один із прикладів селянського опору суцільній колективізації сільського господарства. Опубліковані документи розкривають неоднозначні постаті повстанців, багатогранність мотивів поведінки, реакції на діяльність місцевого партійно-радянського апарату та практики виживання селян в умовах репресивного тиску. У книзі уперше публікуються матеріали архівно-кримінальної справи на повстанців.

Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів та студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України XX ст.

ISBN 978-617-7223-89-3  УДК 94 (477.51) «1931» ББК 63.3 (Укр-4Чер)

 

/files/store/Krug_Stil_VCHK_19.12.2013.pdfРадянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції
22.09.2014 (2020.22 КБ.)

Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції: Матеріали круглого столу, 19 грудня 2013 р., м. Київ / Упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур / Інститут історії України НАН України; Головна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»; Відділ по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 469 с.

У науковому збірнику друкуються матеріали круглого столу «Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції». Висвітлюються актуальні проблеми щодо участі органів державної безпеки у формуванні системи державного терору, проведенні масових репресивних акцій, підготовки кадрового складу, участі у реабілітаційному процесі.

Видання розраховане на науковий та викладацький загал, студентів, всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-966-02-7274-3     УДК: 316.4.063.7:316.485.26 (477) «1929/1991»

/files/store/978-966-02-7011-4.pdfПартійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932–1933 pp.: Вожді. Працівники. Активісти
04.04.2014 (13372.18 КБ.)

Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932–1933 pp.: Вожді. Працівники. Активісти. Збірник документів та матеріалів / Упоряд. В. Васильєв, Н. Верт, С. Кокін. НАН України / Інститут історії України; Інститут сучасної історії Національного центру наукових досліджень Франції; Головна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ–НКВС–КДБ; Галузевий державний архів Служби безпеки України; Центральний державний архів громадських об’єднань України. – К.: Інститут історії України, 2013. – 444 с.

Збірник документів та матеріалів висвітлює складні проблеми стосунків керівництва СРСР та УСРР, настроїв та поведінки партійно-радянських працівників, особливостей репресій в управлінських структурах республіки, слідчих та судових справ проти представників районного та сільського рівнів управління в 1932–1933 роках. Публікуються світлини членів хлібозаготівельних бригад з конфіскованими у селян збіжжям та продовольством.

Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів та студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN: 978-966-02-7011-4        УДК: 08(0…)+ - 03:329(477) «1932/1933»

/files/store/Chernigiv_nastroenia.pdfНастрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори». 1928–1938
09.01.2014 (1962.47 КБ.)

Настрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори». 1928–1938 / Авт. вступ. ст. та упоряд.: О. Коваленко, Р. Подкур, В. Васильєв, О. Лисенко. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – 464 с.

Збірник документів та матеріалів присвячений маловідомим проблемам настроїв та поведінки населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори» та здійснення політичних репресій в регіоні.

Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів та студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-966-2765-89-2    УДК: 323.281:323.11(477.51) «1928–1938»    ББК 63.3(4УКР-4ЧЕР)62-38

/files/store/Vinnica_nastroenia.pdfНастрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори». 1928–1940
16.11.2013 (2205.80 КБ.)

Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори». 1928–1940 / Авт. вступ. ст.: В. Васильєв, Р. Подкур; упоряд.: Р. Подкур, В. Васильєв, П. Кравченко, В. Петренко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 528 с.

Збірник документів та матеріалів присвячений маловідомим проблемам настроїв та поведінки населення Поділля в умовах сталінської революції «згори» та здійснення політичних репресій в регіоні.

Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів та студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-966-02-6984-2   УДК: 323.11: (477.43/.44) «1928–1940»

/files/store/Polit.represii_Konf.pdfПолітичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.
24.06.2013 (2041.67 КБ.)

Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» в СРСР: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 15 березня 2012 р. / Упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 456 с.

Зміст

Передмова

І. Джерела до вивчення політичних репресій в Українській РСР

Папакін Г. Джерела з історії «Великого терору»: проблеми класифікації

Подкур Р. Формування оперативного обліку «контрреволюційних елементів» у 1920-х – 1939 рр.

Лисенко О. Довідки сільських рад та правлінь колгоспів як підстава для арешту селян в умовах «Великого терору» 1937–1938 рр. (на матеріалах Чернігівської області)

ІІ. Політичні репресії як інструмент

більшовицької політики в Україні в 1920-1930-х рр.

Рекрут В. Політичні репресії сталінського режиму проти працівників «старої» української кооперації наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр.

Чикало І. Боротьба із «шкідництвом» у сільському господарстві Чернігівської області на початку 1930-х рр.

Горбуров К. Переддень «Великого терору» у Польському педагогічному інституті у Києві

III. Механізм творення «Великого терору» в УРСР

Вронська Т. Механізми цілеспрямованої маргіналізації в контексті державного терору в Україні (1917–1953 рр.)

Шаповал Ю. Україна в добу «Великого терору»: етапи, особливості, наслідки

Золотарьов В. Фаворит Єжова: сторінки біографії наркома внутрішніх справ УРСР О. І. Успенського

Романець Н. Боротьба із шкідництвом в аграрному секторі України як складова «Великого терору» (1937–1938 рр.)

IV. Соціальні, етнічні та регіональні аспекти

політичних репресій В УРСР У другій половині 1930-х рр.

Іваненко В., Прокопенко Л., Терещенко Р. «Великий терор» на Дніпропетровщині: соціальні та етнічні аспекти

Копійченко Л., Тіміряєв Є. Особливості «Великого терору» на Житомирщині

Сушко О. Польські педагоги Поділля — об’єкт державного терору 1930-х рр.

Стойчев В. Переслідування православного духовенства в роки «Великого терору» (за матеріалами архівно-кримінальних справ Державного архіву Запорізької області)

Кривошея В., Онишко Л. Український катинський список: національна та соціальна складові

v. «Великий терор» та доля української науково-творчої еліти

Маньковська Р. Музейні установи та музейники у період «Великого терору» (1937–1938 рр.)

Маринич Л. Галицька еміграція в УРСР — трагічний епілог 1937–1938 рр.

Єфіменко Г. Творець української радянської державності (Павло Попов)

Ніколаєва Н. Репресії 1937 р. у Київському університеті і Партвидавництві ЦК КП(б)У (на прикладі Федора Бєляєва)

Борчук С. Репресована енциклопедія — скрипниківська «УРЕ»: доля Ісаї Фалькевича

VI. Реакція міжнародної спільноти та українського соціуму

на репресивну політику радянської держави

Рубльов О., Рубльова Н. Іноземні дипломатичні представництва в умовах «Великого терору» в Україні

Миклін О. Тема «Великого терору» на сторінках Biuletynu Polsko-Ukrainskiego»

Шуйський І. Морально-психологічний стан різних прошарків населення УРСР у часи «Великого терору» (за документами архівно-кримінальних справ)

Бажан О. Реакція українського соціуму на репресивну політику радянської держави в 1937–1938 роках

ISBN 978-966-02-6887-6    УДК 323.281:94(477) «1937–1938»

/files/store/Konferenciya_Karaganda.pdf65 років з початку депортації жителів України в Казахстан
13.03.2013 (21159.94 КБ.)

«65 лет с начала депортации жителей Украины в Казахстан». Сборник материалов заседания круглого стола (20 ноября 2012 года). Дню Первого Президента Республики Казахстан посвящается / Посольство Украины в Республике Казахстан; Карагандинский государственный технический университет. – Караганда, 2012. – 115 с.

У збірнику опубліковані наукові доповіді Міжнародного круглого столу «65 років з початку депортації жителів України в Казахстан», що відбувся 20 листопада 2012 ррку у Карагандинському державному технічному університеті (Республіка Казахстан).

З України у роботі наукового форуму брали участь відомі дослідники державного терору радянської доби ректор Полтавського університету економіки і торгівлі доктор історичних наук О. О. Нестуля, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України О. Г. Бажан, доктор історичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В. І. Сергійчук, доктор історичних наук, професор Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара В. В. Іваненко.

ISBN 978-601-296-340-3;   УДК 94: 325.254.6 (574);   ББК 63.3 (2) 622-38 (5 каз)