Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниІнші видання

Файлів: 24  1 2 3
/files/store/978-966-02-7011-4.pdfПартійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932–1933 pp.: Вожді. Працівники. Активісти
04.04.2014 (13372.18 КБ.)

Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932–1933 pp.: Вожді. Працівники. Активісти. Збірник документів та матеріалів / Упоряд. В. Васильєв, Н. Верт, С. Кокін. НАН України / Інститут історії України; Інститут сучасної історії Національного центру наукових досліджень Франції; Головна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», Відділ по розробці архівів ВУНК-ДПУ–НКВС–КДБ; Галузевий державний архів Служби безпеки України; Центральний державний архів громадських об’єднань України. – К.: Інститут історії України, 2013. – 444 с.

Збірник документів та матеріалів висвітлює складні проблеми стосунків керівництва СРСР та УСРР, настроїв та поведінки партійно-радянських працівників, особливостей репресій в управлінських структурах республіки, слідчих та судових справ проти представників районного та сільського рівнів управління в 1932–1933 роках. Публікуються світлини членів хлібозаготівельних бригад з конфіскованими у селян збіжжям та продовольством.

Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів та студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN: 978-966-02-7011-4        УДК: 08(0…)+ - 03:329(477) «1932/1933»

/files/store/Chernigiv_nastroenia.pdfНастрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори». 1928–1938
09.01.2014 (1962.47 КБ.)

Настрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори». 1928–1938 / Авт. вступ. ст. та упоряд.: О. Коваленко, Р. Подкур, В. Васильєв, О. Лисенко. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – 464 с.

Збірник документів та матеріалів присвячений маловідомим проблемам настроїв та поведінки населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори» та здійснення політичних репресій в регіоні.

Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів та студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-966-2765-89-2    УДК: 323.281:323.11(477.51) «1928–1938»    ББК 63.3(4УКР-4ЧЕР)62-38

/files/store/Vinnica_nastroenia.pdfНастрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори». 1928–1940
16.11.2013 (2205.80 КБ.)

Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори». 1928–1940 / Авт. вступ. ст.: В. Васильєв, Р. Подкур; упоряд.: Р. Подкур, В. Васильєв, П. Кравченко, В. Петренко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 528 с.

Збірник документів та матеріалів присвячений маловідомим проблемам настроїв та поведінки населення Поділля в умовах сталінської революції «згори» та здійснення політичних репресій в регіоні.

Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів та студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-966-02-6984-2   УДК: 323.11: (477.43/.44) «1928–1940»

/files/store/Polit.represii_Konf.pdfПолітичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.
24.06.2013 (2041.67 КБ.)

Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» в СРСР: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 15 березня 2012 р. / Упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 456 с.

Зміст

Передмова

І. Джерела до вивчення політичних репресій в Українській РСР

Папакін Г. Джерела з історії «Великого терору»: проблеми класифікації

Подкур Р. Формування оперативного обліку «контрреволюційних елементів» у 1920-х – 1939 рр.

Лисенко О. Довідки сільських рад та правлінь колгоспів як підстава для арешту селян в умовах «Великого терору» 1937–1938 рр. (на матеріалах Чернігівської області)

ІІ. Політичні репресії як інструмент

більшовицької політики в Україні в 1920-1930-х рр.

Рекрут В. Політичні репресії сталінського режиму проти працівників «старої» української кооперації наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр.

Чикало І. Боротьба із «шкідництвом» у сільському господарстві Чернігівської області на початку 1930-х рр.

Горбуров К. Переддень «Великого терору» у Польському педагогічному інституті у Києві

III. Механізм творення «Великого терору» в УРСР

Вронська Т. Механізми цілеспрямованої маргіналізації в контексті державного терору в Україні (1917–1953 рр.)

Шаповал Ю. Україна в добу «Великого терору»: етапи, особливості, наслідки

Золотарьов В. Фаворит Єжова: сторінки біографії наркома внутрішніх справ УРСР О. І. Успенського

Романець Н. Боротьба із шкідництвом в аграрному секторі України як складова «Великого терору» (1937–1938 рр.)

IV. Соціальні, етнічні та регіональні аспекти

політичних репресій В УРСР У другій половині 1930-х рр.

Іваненко В., Прокопенко Л., Терещенко Р. «Великий терор» на Дніпропетровщині: соціальні та етнічні аспекти

Копійченко Л., Тіміряєв Є. Особливості «Великого терору» на Житомирщині

Сушко О. Польські педагоги Поділля — об’єкт державного терору 1930-х рр.

Стойчев В. Переслідування православного духовенства в роки «Великого терору» (за матеріалами архівно-кримінальних справ Державного архіву Запорізької області)

Кривошея В., Онишко Л. Український катинський список: національна та соціальна складові

v. «Великий терор» та доля української науково-творчої еліти

Маньковська Р. Музейні установи та музейники у період «Великого терору» (1937–1938 рр.)

Маринич Л. Галицька еміграція в УРСР — трагічний епілог 1937–1938 рр.

Єфіменко Г. Творець української радянської державності (Павло Попов)

Ніколаєва Н. Репресії 1937 р. у Київському університеті і Партвидавництві ЦК КП(б)У (на прикладі Федора Бєляєва)

Борчук С. Репресована енциклопедія — скрипниківська «УРЕ»: доля Ісаї Фалькевича

VI. Реакція міжнародної спільноти та українського соціуму

на репресивну політику радянської держави

Рубльов О., Рубльова Н. Іноземні дипломатичні представництва в умовах «Великого терору» в Україні

Миклін О. Тема «Великого терору» на сторінках Biuletynu Polsko-Ukrainskiego»

Шуйський І. Морально-психологічний стан різних прошарків населення УРСР у часи «Великого терору» (за документами архівно-кримінальних справ)

Бажан О. Реакція українського соціуму на репресивну політику радянської держави в 1937–1938 роках

ISBN 978-966-02-6887-6    УДК 323.281:94(477) «1937–1938»

/files/store/Konferenciya_Karaganda.pdf65 років з початку депортації жителів України в Казахстан
13.03.2013 (21159.94 КБ.)

«65 лет с начала депортации жителей Украины в Казахстан». Сборник материалов заседания круглого стола (20 ноября 2012 года). Дню Первого Президента Республики Казахстан посвящается / Посольство Украины в Республике Казахстан; Карагандинский государственный технический университет. – Караганда, 2012. – 115 с.

У збірнику опубліковані наукові доповіді Міжнародного круглого столу «65 років з початку депортації жителів України в Казахстан», що відбувся 20 листопада 2012 ррку у Карагандинському державному технічному університеті (Республіка Казахстан).

З України у роботі наукового форуму брали участь відомі дослідники державного терору радянської доби ректор Полтавського університету економіки і торгівлі доктор історичних наук О. О. Нестуля, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України О. Г. Бажан, доктор історичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В. І. Сергійчук, доктор історичних наук, професор Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара В. В. Іваненко.

ISBN 978-601-296-340-3;   УДК 94: 325.254.6 (574);   ББК 63.3 (2) 622-38 (5 каз)

/files/store/Konferenciya_Vinnica_2009.pdfЗлочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд.
04.07.2012 (1773.78 КБ.)

Матеріали міжнародної конференції «Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд» (21–22 листопада 2009 р., Вінниця). – Київ: НІОД; Український центр вивчення історії Голокосту, 2012. – 144 с.

В Україні тоталітарні режими Гітлера і Сталіна вчинили величезні злочини — Голодомор, Великий терор, Голокост. Як усе це сталося? Що повинні знати про ці події громадяни України та інших держав Європи? Як викладати цю проблематику? Це теми, на яких зосереджувалась конференція «Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд». Попри те, що останнім часом серед науковців точиться дискусія щодо порівняння злочинів двох тоталітаризмів в історії України, висновки цих інтелектуальних змагань та наукових спорів поки що не потрапляють до навчальної літератури чи, принаймні, не публікуються окремими збірками статей. Проте в сучасному українському суспільстві є цілковите розуміння необхідності побудови правдивої картини історії України ХХ століття, включення її в європейський контекст, історичної оцінки жахливих геноцидів цього періоду. Сподіваємось, що видання знайде читачів — науковців, освітян та всіх, хто цікавиться важливим тоталітарним минулим України та Європи, і що ця збірка сприятиме ґрунтовнішому продовженню дискусії в українському суспільстві щодо концепції його історичної пам’яті.

Зміст

Від редакції. Повернення минулого. Замість вступу.

Розділ 1

ЗЛОЧИНИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ: ПОДІЇ

Боряк Т. Продовольча допомога Кремля як інструмент Голодомору в Україні.

Дерейко І. Місцеві підрозділи німецької армії та поліції як інструмент здійснення окупаційної політики: антропологічний вимір.

Подкур Р. «Великий терор» на Вінниччині (1937–1938 рр.): діяльність територіального апарату органів державної безпеки, стереотипи світогляду чекістів.

Титаренко Д. В умовах зміни влади: міське населення Східної України напередодні та у перші місяці нацистської окупації.

Розділ 2

ЗЛОЧИНИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ: ОСЯГНЕННЯ

Абакунова Г. Знищення євреїв на окупованих нацистами радянських територіях в історіографії радянської України 40-х років ХХ століття.

Беркгоф К. Бабин Яр у західній кінематографії.

Суковатая В. «Философия после Аушвица» и «этика после Холокоста»: рефлексии нацистского геноцида в западном и постсоветском сознании.

Шугальова І. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років: стан та перспективи дослідження.

Про авторів

ISBN 978-966-2214-12-5

Електронний варіант люб’язно наданий колегами з Українського центру вивчення історії Голокосту.

/files/store/Poliaki.pdfСправа «Польської Організації Військової» в Україні. 1920–1938 рр.
02.07.2012 (1731.09 КБ.)

Справа «Польської Організації Військової» в Україні. 1920–1938 рр. / Упоряд.: С. А. Кокін, Р. Ю. Подкур, О. С. Рубльов. – К.: Головна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», 2011. – 472 с.

Публікація донедавна засекречених документів ВЧК–ОГПУ–НКВД відкриває нові грані політичного переслідування польської національної меншини та реалізації «польського» оперативного наказу НКВД СРСР № 00485.

Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів та студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України.

isbn 978-966-585-043-4  УДК: (0...): -03:323.281: (477)+(438) «1920/1938»

/files/store/Kotlyr_U.B._1919.pdfЮ. В. Котляр. Висунська і Баштанська республіки (до 90-ї річниці проголошення)
03.02.2012 (3833.79 КБ.)

Котляр Ю.В. Висунська і Баштанська республіки (до 90-ї річниці проголошення). Монографія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Історична бібліотека ЧДУ. – Кн. 3. – 92 с.

У монографії на основі архівних документів та спогадів учасників повстанського руху досліджуються формування державного типу на Миколаївщині — Висунська і Баштанська республіки. Виділено духовно-ментальні основи республіканського устрою, проаналізовано роль селянської вольниці в боротьбі з денікінщиною та радянською тоталітарного системою, показано як висвітлені «селянські республіки» в художній літературі та мистецтві.

Для викладачів, науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

ISBN 978-966-336-184-4  УДК 94(477.73)+908(477.73)  ББК 63.3(4УКР.–4МИК)