Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України«Реабілітовані історією» (Житомирська область)

Файлів: 8 
/files/store/Zhitom.7_2.pdfРеабілітовані історією. Житомирська область. Книга 7, частина 2.
25.04.2016 (13088.74 КБ.)

Друга частина сьомої книги «Реабілітовані історією. Житомирська область» продовжує публікацію матеріалів про політичні репресії на Житомирщині у 1919–1980-ті рр. Книга містить нариси, у яких розкривається репресивна політика центрального керівництва ВКП(б) та НКВС СРСР і місцевих органів влади у ставленні до національних меншин, так званих куркулів і соціальних небезпечних осіб, зокрема примусові виселення до Казахстану, у північні району СРСР. Крім того, висвітлюються події Базарської трагедії, що відбувалися у 20-х рр. ХХ ст. та розповідається  про вшанування пам’яті учасників Другого Зимового походу.

Викладені факти підтверджується документами та спогадами свідків.

У книзі вміщено 2837 коротких довідок про репресованих на букви АГ, 2803 довідки про висланих на Північ, 360 довідок про учасників Другого зимового походу, список німців трудармійців, які загинули у Богословтаборі НКВС у 19411945 рр. на будівництві алюмінієвого комбінату.

/files/store/Zhitom.7_1.pdfРеабілітовані історією. Житомирська область. Книга 7, частина 1.
24.04.2016 (73936.13 КБ.)

Перша частина сьомої книги «Реабілітовані історією. Житомирська область» продовжує публікацію матеріалів про політичні репресії на Житомирщині у 1919–1980-ті рр. Книга містить нариси, у яких розкривається участь центрального керівництва ВКП(б) та НКВС СРСР і місцевих органів влади у здійсненні репресій на Житомирщині, розповідається про трагічні події, які народилися і проживали у нашому краї.

Викладені факти підтверджується документами, спогадами свідків.

У книзі вміщено 5286 коротких довідок про репресованих на букву Х–Я та 371 довідка на репресованих, виявлених додатково, на букву А–Ш, 285 фото публікується у перше.

/files/store/Zhitom.6.pdfРеабілітовані історією. Житомирська область. Книга 6.
22.11.2013 (44868.80 КБ.)

У шостій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Житомирська область» досліджуються регіональні особливості репресії під час «Великого терору», технології проведення репресій інтелігенції у 1930-х рр.

У розділі «Мовою документів» публікуються оригінальні документи з архівно-кримінальних справ, які розповідають про долю репресованих мешканців Житомирщини Н. Волоховича, К. Туріна, В. Ковальчука, А.Тутка, родини Смігоржевських, Савчуків, Соколовських, М. Дудника, М. Угнівого, М. Какуріна, О. Томасевич, О. Сенька, І. Павлюка. Опубліковані спогади родини Шевчуків, Лукашуків, Букатевичів, Куликовських, Якимчуків.

У розділі «Біографічні нариси» описані трагічні долі М. Какуріна, В. Ковальчука, С. Нікеля, І. Успенського, І. Вороніцина.

Також у книзі подані біографічні дані про репресованих жителів Житомирської області (букви Ри–У).

/files/store/Zhitom.5.pdfРеабілітовані історією. Житомирська область. Книга 5.
20.03.2012 (40689.02 КБ.)

У п’ятій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Житомирська область» досліджується репресії серед єврейського населення у 1920–1950-х рр., викладачів Житомирського учительського (педагогічного) інституту у 1929–1941 рр., Житомирського сільськогосподарського інституту, жителів с. Забріддя Черняхівського району, депутатів Державної думи Російської імперії від Волинської губернії – Єфимія Герасименка, Степана Бурмича, Дмитра Барановича, Івана Карпинського, Василя Шульгіна.

У розділі «Мовою документів» публікуються оригінальні документи з архівно-кримінальних справ, які розповідають про долю репресованих мешканців Житомирщини у 1919–1990 рр., спогади про Адама Осецького, Йосипа Плахотнюка, Демида Шевчука, родину Трубілко, Миколу Українця, Степана Немировського.

У розділі «Біографічні нариси» описані трагічні долі відомих житомирян, зокрема, громадського діяча, члена Центральної Ради Саватія Березняка, єпископа Михайла Руберовського, поета, художника Ігнація Раузе, винахідника Петра Прилипу, геолога Артелія Миклухо-Маклая.

Також у книзі подані біографічні дані про репресованих жителів Житомирської області (букви Н, О, П, Р–Рі).

/files/store/Zhitom.4.pdfРеабілітовані історією. Житомирська область. Книга 4.
20.12.2011 (13980.69 КБ.)

У четвертій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Житомирська область» досліджується обставини арештів членів міфічної троцькістської організації у Житомирській друкарні, репресії серед єврейського населення у 1936–1939 рр.

У розділі «Мовою документів» публікуються оригінальні документи з архівно-кримінальних справ, які розповідають про долю репресованих мешканців Житомирщини, спогади Федора Багінського, про Трохима Куца, Аристарха Коваля, Лаврентія Захарчука, Прокопа Іщука родини Ярчевських, Данильчуків.

У розділі «Біографічні нариси» описані трагічні долі відомих житомирян, зокрема, поета Ханана Вайнермана, громадського діяча, очільника повстання Миколу Модестова, директора Житомирського учительського інституту Ківу Табакмахера, письменника Матвія Талаєвського, розвідника військової розвідки РСЧА Давида Угера.

Також у книзі подані біографічні дані про репресованих жителів Житомирської області (букви Кра, Л, М) та 108 фотографій.

/files/store/Zhitom.3.pdfРеабілітовані історією. Житомирська область. Книга 3.
27.06.2011 (8392.54 КБ.)

У третій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Житомирська область» досліджується формування керівного складу органів державної безпеки на Житомирщині у 1919–1941 рр., репресії проти польської та німецької громади у 1920–1930-х рр.

У розділі «Мовою документів» публікуються оригінальні документи з архівно-кримінальних справ, які розповідають про долю репресованих мешканців Житомирщини, спогади Василя Гаха, про Д. Ярмоловича, Юхима Дубка, Антоніну Савчук, Владислава Бігуса, Конона Тарнопольського та Платона Омельчука.

У розділі «Біографічні нариси» описані трагічні долі відомих житомирян, зокрема, громадського діяча Василя Гоца, архієпископа, Полікарпа Кедрова, письменників Ернста Кончака, Клима Поліщука, добродійниці Наталії Оржевської.

Також у книзі подані біографічні дані про репресованих жителів Житомирської області (букви Е,Є, Ж, З, І, Й, Ка – Кра) та 159 фотографій.

/files/store/Zhitom.2.pdfРеабілітовані історією. Житомирська область. Книга 2.
25.10.2009 (28218.81 КБ.)

У другій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Житомирська область» досліджуються репресії чеського населення краю, ліквідація міфічної Української контрреволюційної есерівської організації (справа хмелярів), масові арешти співробітників Коростенского залізничного вузла, Малинської паперової фабрики та командного складу військових частин, дислокованих на Житомирщині.

У розділі «Мовою документів» публікуються оригінальні документи за 1919—1958 рр. про боротьбу з контрреволюцією, вилучення церковних цінностей, кількості голодуючого населення, звинувачувальні вироки із сфабрикованих архівно-кримінальних справ.

У розділі «Біографічні нариси» описані трагічні долі відомих житомирян чи життя яких було тісно пов’язано з регіоном. Зокрема, архієпископа, публіциста Никанора Абрамовича, ректора Волинського інституту народної освіти, дослідника історії Волині Петра Абрамовича, викладача чеського семінару Антона Водседалека, письменника, громадського діяча Петра Волиняка (Чечета), мовознавця Миколу Гладкого, архівіста та літературознавця Володимира Гнатюка, отамана Івана Голуба, бібліофіла Івана Дмитрука, режисера Олександра Довженка, священика Аркадія Остальського.

Також у книзі подані біографічні дані про репресованих жителів Житомирської області (букви В, Г, Д).

/files/store/Zhitom.1.pdfРеабілітовані історією. Житомирська область. Книга 1.
24.10.2009 (23378.59 КБ.)

У першій книзі науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією. Житомирська область» опубліковані результати дослідження про масові політичні репресії у 1918—1991 рр. У вступній статті особлива увага приділяється регіональним особливостям функціонування більшовицького режиму.

У розділі «Мовою документів» опубліковані документи про формування системи державного терору на території області, описані методи роботи радянських спецслужб.

У розділі «Біографічні нариси» описані трагічні долі зоолога, орнітолога, краєзнавця В. Бруховського, етнографа та музеєзнавця Н. Дмитрука, фольклориста і літератора В. Кравченка, головного конструктора ракетно-космічних систем С. Корольова, заступника Голови РНК Білорусії А. Любовича, єпископа Волинського і Житомирського УАПЦ С. Орлика, завідуючого кафедри фізичної та економічної географії Інституту народної освіти П. Постоєва, етнографа Є. Рихліка, міністра Уряду УНР І. Фещенка-Чопівського, наркома освіти УСРР О. Шумського, видатного хіміка, член-кореспондента АН України В. Фінкельштейна, поета-перекладача М. Хомичевського, адмірала О. Щастного.

Також у книзі подані біографічні дані про репресованих жителів Житомирської області (букви А—В).