Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2003)

Файлів: 2 
/files/store/Journ.2003.1.pdf№ 1 (20) 2003 р.
21.01.2010 (3544.50 КБ.)

Зміст

Офіційний розділ

Постанова Кабінету Міністрів від 31 березня 2003 р. № 428 «Про затвердження нового складу Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією».

Постанова Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» «Про хід виконання Житомирською та Сумською обласними редакційними колегіями постанови Кабінету Міністрів України № 530 від 11.09.1992 р. «Про підготовку і випуск серії книг «Реабілітовані історією» від 3 червня 2003 р.

Витяг з протоколу засідання Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» про затвердження нового складу редакційної колегії науково-документального журналу «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» від 3 червня 2003 р.

Вітаємо ювілярів!

З історії тоталітаризму

Архірейський Д., Ченцов В. Більшовики проти соціалістичних партій: репресивні аспекти політичної боротьби 1920-х рр.

Дорошко М. Органи ВУЧК–ГПУ–НКВД у здійсненні контролю над компартійно-державною номенклатурою УСРР у 1920–1930-ті роки.

Капустян Г. Опір українського селянства політиці правлячого режиму наприкінці 1920-х рр.: маловідомий епізод.

1932–1933 роки очима партійного функціонера (щоденник Д. Заволоки) / Публ. Богунова С., Даниленка В.

Платонова Н. Законодавчі та відомчі нормативні акти щодо спецпоселенців з України, 20-ті – 60-ті роки ХХ ст. (за документами Державного архіву МВС України).

Нікольський В. Статистика соціального складу репресованих радянськими органами державної безпеки у 1943–1957 рр. (за документами Державного архіву СБ України).

Особа у контексті епохи

Мікушев В., Ребкало В. Микола Щорс: таємниця загибелі.

Мельник В. Два життя Л.Зіньковського-Задова.

Маловідомі сторінки історії

Кучерук О. Ще одна версія вбивства у 1934 р. бойовиками ОУН міністра внутрішніх справ Польщі Б. Перацького.

Дерейко І. Від колаборації до резистансу: діяльність 115/62-го українського батальйону шуцманшафту на теренах Білорусі і Франції у 1942–1944 рр.

Шаповал Ю. Волинська трагедія і польсько-українські взаємини 1943–1944 рр. у дзеркалі документів Державного архіву Служби безпеки України.

Єфименко В. Внутрішньо-організаційна боротьба в середовищі українських націоналістів і роль в ній спецпідрозділу ОУН(Б), 1940-ві рр.

Іщук О. Ідеологічно-виховна діяльність ОУН(Б) серед молоді (1944–1954 рр.).

Туренко В. Політико-психологічний аспект українського організованого націоналізму 40-х–50-х років ХХ ст.

Вовк О. Останній генерал УПА: до біографії Василя Кука.

Церква і влада

Преловська І. Слідчі справи братів Чехівських як джерело до вивчення біографій репресованих діячів УАПЦ (1921–1930 рр.).

Пащенко В., Сітарчук Р. Деякі аспекти державно-церковних відносин у 20–30-ті рр. ХХ ст. (на прикладі громад баптистів та євангельських християн Полтавщини).

Сердюк Н. Справа ієрархів УГКЦ (1945 р.): документи і матеріали.

З історії спецслужб

Золотарьов В., Парфьоненко В. «...Один із активніших працівників ЧК–ГПУ». (Сторінки біографії старшого майора державної безпеки Юхима Кривця).

Шевченко А. Участь співробітників дорожніх відділів НКВС УРСР у партизанському русі в роки Великої Вітчизняної війни.

Довідковий розділ

Списки громадян, розстріляних органами НКВС у в’язницях міст Києва та Ізмаїла на початку Великої Вітчизняної війни (липень 1941 р.) / Публ. Бухарєвої І., Кулаковського П.

Рецензії

Подкур Р. ДПУ УСРР у 1922–1934 рр.: портрет на тлі епохи.

Ільюшин І. Польське підпілля у Західній Україні і Західній Білорусії у 1939–1941 рр.: нове науково-документальне видання.

Кугутяк М., Кобута С. Важка історія важкого століття.

Хроніка та інформація

Приїзд польської делегації до Державного архіву СБ України.

Засідання Науково-методичної ради Державного архіву СБ України.

До авторів журналу. [Пам’ятка автору].

Content.

/files/store/Journ.2003.2.pdf№ 2 (21) 2003 р.
15.01.2010 (4144.91 КБ.)

Зміст

Передмова

Документи і матеріали

№ 1.     Декрет Тимчасового робітничо-селянського уряду України «Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви». 22 січня 1919 р.

№ 2.    Замітка в газеті «Більшовик» про дипломатичну місію УНР у Ватикані. 26 червня 1920 р.

№ 3.    Замітка в газеті «Більшовик» про участь польського римо-католицького духовенства в організації банку. 26 червня 1920 р.

№ 4.    Протокол обшуку Вінницького костьолу співробітником Особливого відділу 12-ої армії РСЧА. 28 червня 1920 р.

№ 5.    Замітка в газеті «Більшовик» про агітаційну діяльність римо-католицького духовенства. 2 липня 1920 р.

№ 6.    Газетна стаття голови Революційної військової ради, наркома з військових і морських справ і наркома шляхів сполучення РСФРР Л. Троцького про взаємини УНР і Ватикану. 21 жовтня 1920 р.

№ 7.    Лист письменника В. Короленка до голови РНК УСРР Х. Раковського з проханням звільнити з-під арешту настоятеля Полтавського костьолу. 7 березня 1921 р.

№ 8.    Витяг з «Мирного договору між Росією і Україною, з одного боку, і Польщею — з іншого». 18 березня 1921 р.

№ 9.    Обвинувальний висновок Одеського губревтрибуналу в справі патера Е. Мокельки та інших учасників антибільшовицького повстання в німецькій колонії Єлисаветівка Нечаянської волості. 25 квітня 1921 р.

№ 10.  Пояснювальна записка настоятеля Погребищенського костьолу Бердичівського повіту Київської губернії ксьондза Й. Міодушевського про обставини переходу польсько-радянського кордону. 14 липня 1921 р.

№ 11.   Посвідчення, видане Шепетівським Особливим відділом ксьондзу Й. Міодушевському. 15 липня 1921 р.

№ 12.  Заява парафіян кафедрального костьолу м. Кам’янця-Подільського до РНК УСРР зі скаргою на дії місцевої влади. Січень 1922 р.

№ 13.  Клопотання парафіян кафедрального костьолу м. Кам’янця-Подільського перед РНК УСРР про повернення садиби священнослужителів. [Раніше 23 січня 1922 р.].

№ 14.  Клопотання римо-католиків м. Кам’янця-Подільського перед РНК УСРР про скасування рішення щодо реквізиції садиби священнослужителів. [Раніше 1 квітня 1922 р.].

№ 15.  Повідомлення РНК УСРР про передачу клопотань римо-католиків м. Кам’янця-Подільського на розгляд Наркомату юстиції УСРР. 4 квітня 1922 р.

№ 16.  Висновки Наркомату юстиції УСРР по заявах римо-католиків м. Кам’янця-Подільського. 13 квітня 1922 р.

№ 17.  Протокол допиту слідчим Подільського губревтрибуналу настоятеля і парафіян Вінницького костьолу у справі про приховування культового майна. 12 травня 1922 р.

№ 18.  Телеграма секретаря ВЦВК А. Єнукідзе до Верховного ревтрибуналу УСРР про призупинення виконання вироку щодо ксьондза Я. Свідерського. 21 жовтня 1922 р.

№ 19.  Довідка Новоград-Волинського повітового виконкому про реєстрацію ксьондза Б. Дуніна-Вонсовича. 29 грудня 1922 р.

№ 20. Повідомлення львівського часопису «Gazeta Ko?cielna» про події у Кам’янецькій дієцезії. 1 січня 1923 р.

№ 21.  Запит Генерального консульства Німеччини у м. Харкові до Наркомату освіти УСРР про правову допустимість релігійного навчання дітей німецького походження. 18 вересня 1923 р.

№ 22.  Роз’яснення Наркоматом освіти УСРР радянських правових норм стосовно релігійного навчання і виховання дітей. 29 жовтня 1923 р.

№ 23.  Постанова КРВ Волинського губвідділу ДПУ УСРР про наявність складу злочину в діях настоятеля Житомирського кафедрального костьолу ксьондза А. Федуковича. 4 листопада 1923 р.

№ 24.  Постанова КРВ Волинського губвідділу ДПУ УСРР про наявність складу злочину в діях ксьондза Я. Котвицького. 4 листопада 1923 р.

№ 25.  Протокол допиту ксьондза А. Федуковича. 4 листопада 1923 р.

№ 26.  Протокол допиту ксьондза Я. Котвицького. 4 листопада 1923 р.

№ 27.  Анкета заарештованої Волинським губвідділом ДПУ УСРР парафіянки Житомирського кафедрального костьолу А. Клименко. 4 листопада 1923 р.

№ 28.  Протокол допиту А. Клименко. 26 листопада 1923 р.

№ 29.  Постанова Волинського губвідділу ДПУ УСРР про зміну запобіжних заходів щодо ксьондза А. Федуковича. 24 грудня 1923 р.

№ 30. Постанова Волинського губвідділу ДПУ УСРР про припинення слідства у справі ксьондза А. Федуковича. 26 грудня 1923 р.

№ 31.  Заява настоятеля римо-католицької парафії с. Озаринці Подільської губернії ксьондза М. Каровця до НКВС УСРР з проханням повернути відібрану садибу. 25 квітня 1924 р.

№ 32.  Протокол засідання президії Антирелігійної комісії при ЦК КП(б)У. 28 червня 1924 р.

№ 33.  Заява римо-католицької громади с. Мурафа Могилів-Подільської округи до голови ВУЦВК Г. Петровського про непосильні умови орендування прикостьольної садиби. 7 липня 1924 р.

№ 34.  Протокол засідання пленуму Всеукраїнської Антирелігійної комісії при ЦК КП(б)У. 19 липня 1924 р.

№ 35.  З протоколу засідання бюро фракції КП(б)У Могилів-Подільського окрвиконкому про передачу прикостьольних споруд в оренду римо-католицькій громаді с. Мурафа. 26 липня 1924 р.

№ 36.  Вказівки Подільського губвиконкому райвиконкомам про виявлення римо-католицьких гуртків та облік їх членів. 4 серпня 1924 р.

№ 37.  Лист адмінвідділу НКВС УСРР до Подільського губадмінвідділу про подання інформації щодо римо-католицьких гуртків. 26 серпня 1924 р.

№ 38.  Висновок Прокуратури УСРР по скарзі членів Таращанської римо-католицької громади Білоцерківської округи на закриття костьолу. 8 листопада 1924 р.

№ 39.  Заява правління римо-католицької громади м. Первомайська Одеської губернії до НКВС УСРР з проханням повернути конфісковане культове майно. 12 лютого 1925 р.

№ 40. Повідомлення Одеського губвиконкому до НКВС УСРР про використання культового майна римо-католицької громади м. Первомайська для нерелігійних потреб. 27 лютого 1925 р.

№ 41.  Газетне повідомлення про самоспалення ксьондза А. Федуковича. 12 березня 1925 р.

№ 42.  Газетне повідомлення про заклик прелата Й. Крушинського до лояльності стосовно радянської влади. 15 березня 1925 р.

№ 43.  Відкритий лист ксьондза К. Нановського до Апостольського нунція у Варшаві. 22 березня 1925 р.

№ 44.  Заява настоятеля Сквирського костьолу Білоцерківської округи ксьондза Ф. Буяльського до НКВС УСРР зі скаргою на утиски з боку комітету взаємодопомоги. 3 квітня 1925 р.

№ 45.  Заява архітектора М. Лансере до Наркомату освіти СРСР про необхідність збереження католицьких монастирів у м. Ізяславлі Волинської губернії. 3 травня 1925 р.

№ 46.  Довідка Макарівського райвиконкому Київської округи про надання дозволу на проведення зборів римо-католицької громади с. Макарова. 30 травня 1925 р.

№ 47.  Телеграма начальника Шепетівського арештантського будинку до НКВС УСРР про влаштування в’язниці в Ізяславському бернардинському монастирі. 26 жовтня 1925 р.

№ 48.  Автобіографія настоятеля Вінницького костьолу ксьондза І. Левинського. 1926 р.

№ 49.  Доповідна записка ДПУ УСРР для ЦК КП(б)У про роботу серед римо-католицького духовенства і польського населення. [1926 р.].

№ 50. Підписка настоятеля Харківського костьолу ксьондза В. Ільгіна про невиїзд за межі м. Харкова. 7 січня 1926 р.

№ 51.  Протокол допиту настоятеля Київського костьолу св. Олександра ксьондза Т. Скальського. 25 травня 1926 р.

№ 52.  Протокол особистого обшуку ксьондза Т. Скальського. 9 червня 1926 р.

№ 53.  Повідомлення Херсонського окрадмінвідділу до НКВС УСРР про таємне погодження з ДПУ роботи по відокремленню церкви від держави. 12 червня 1926 р.

№ 54.  Постанова ДПУ УСРР про припинення слідства у справі ксьондза В. Ільгіна і порушення клопотання про висилку його за межі України. Листопад 1926 р.

№ 55.  Витяг з протоколу № 79 Особливої наради при колегії ДПУ УСРР про призначення покарання ксьондзу В. Ільгіну. 30 листопада 1926 р.

№ 56.  Вказівки КРВ ДПУ УСРР про режим етапування ксьондза В. Ільгіна до місця відбування покарання. 29 грудня 1926 р.

№ 57.  Заява проскурівського ксьондза Є. Перковича про зречення від духовного сану і релігії. 5 січня 1927 р.

№ 58.  Витяг з протоколу Особливої наради при колегії ОДПУ при РНК СРСР про призначення покарання ксьондзу В. Ільгіну. 7 січня 1927 р.

№ 59.  Протокол допиту ксьондза Ф. Буяльського. 5 травня 1927 р.

№ 60. Повідомлення НКВС УСРР Артемівському окрадмінвідділу про недоцільність закриття костьолу в м. Єнакієво. 14 червня 1927 р.

№ 61.  Постанова Бердичівського окрвідділу ДПУ УСРР про порушення клопотання перед ВУЦВК про дозвіл на продовження терміну слідства у справі ксьондза Р. Янковського. 11 липня 1927 р.

№ 62.  Витяг з протоколу № 15/316 закритої частини засідання малої президії ВУЦВК про продовження утримання під вартою ксьондза Р. Янковського та обвинувачених у його справі. 26 липня 1927 р.

№ 63.  Прохання римо-католицької громади м. Умані до голови ВУЦВК про повернення конфіскованої садиби ксьондза. 1 серпня 1927 р.

№ 64.  Газетна публікація про суд над римо-католицькими священнослужителями В. Шиманським і М. Єндрущаком. 12 жовтня 1927 р.

№ 65.  Звернення Апостольських адміністраторів Житомирської і Кам’янець-Подільської дієцезій до ВУЦВК з нагоди 10-річчя радянської влади. 19 жовтня 1927 р.

№ 66.  Декларація ксьондзів Поділля з нагоди 10-річчя Жовтневої революції. 5 листопада 1927 р.

№ 67.  Повідомлення ТАРС про підготовку суду над ксьондзом Т. Скальським. 19 січня 1928 р.

№ 68.  Ухвала зборів парафіян Полтавського костьолу про підтримку декларації ініціативної групи римо-католицького духовенства Поділля. 19 лютого 1928 р.

№ 69.  Лист настоятеля Базалійського костьолу Шепетівської округи ксьондза О. Білякевича до редакції газети «Вісті ВУЦВК» про підтримку декларації ініціативної групи римо-католицького духовенства Поділля. 20 лютого 1928 р.

№ 70. Лист настоятеля Ставищенського костьолу Білоцерківської округи ксьондза А. Гутовського до редакції газети «Вісті ВУЦВК» з осудом антирадянської діяльності римо-католицького духовенства. 26 лютого 1928 р.

№ 71.  Повідомлення газети «Вісті ВУЦВК» про ухвалу загальних зборів польського населення містечка Сніткова Копайгородського району Могилів-Подільської округи стосовно діяльності римо-католицького духовенства. 20 березня 1928 р.

№ 72.  Витяг з протоколу засідання колегії ОДПУ при РНК СРСР щодо застосування амністії до ксьондза В. Ільгіна. 24 березня 1928 р.

№ 73.  Повідомлення НКВС УСРР до Президії ВУЦВК про перебудову костьолу м. Лозова Харківської округи під в’язницю. 23 липня [1928 р.].

№ 74.  Витяг з протоколу № 56/357 закритої частини засідання малої президії ВУЦВК про використання будівлі костьолу м. Лозова Харківської округи. 24 липня 1928 р.

№ 75.  Висновки НКВС УСРР по скарзі римо-католицької громади м. Умані на відбирання прикостьольних будівель. 10 серпня 1928 р.

№ 76.  Витяг з протоколу № 244/68 засідання консультаційного бюро приймальні голови ВУЦВК щодо скарги римо-католицької громади м. Умані. 10 вересня 1928 р.

№ 77.  Заява заарештованого настоятеля костьолу с. Зельци Одеської округи патера Й. Фурха до слідчого ДПУ з проханням повернути особисті речі. 24 жовтня 1928 р.

№ 78.  Протокол наради партійного активу Фрідріх-Енгельського району Одеської округи про боротьбу з впливом патера Й. Фурха на населення німецьких колоній. 27 жовтня 1928 р.

№ 79.  Лист в’язня Соловецьких таборів ксьондза Ф. Любчинського настоятелю Вінницького костьолу ксьондзу Я. Левинському. 22 грудня 1928 р.

№ 80. Стаття у львівській газеті «Діло» про утримання католицьких священнослужителів на Соловецьких островах. 1 січня 1929 р.

№ 81.  Вказівки КРВ ДПУ УСРР Вінницькому окрвідділу ДПУ про збір компрометуючого матеріалу стосовно ксьондза Я. Левинського. [Раніше 14 січня 1929 р.].

№ 82.  Лист ДПУ УСРР до ВУЦВК про необхідність надання ксьондзу Є. Перковичу виборчих і громадянських прав. 14 березня 1929 р.

№ 83.  Прохання ксьондза А. Кобця начальнику Проскурівського окрвідділу ДПУ УСРР щодо умов утримання у в’язниці. 10 червня 1929 р.

№ 84.  Протокол зборів колективу державного заводу ім. Рикова м. Риково Артемівської округи з приводу закриття у місті церков. 28 червня 1929 р.

№ 85.  Записки членів колективу державного заводу ім. Рикова м. Риково Артемівської округи з приводу закриття у місті церков. 28 червня 1929 р.

№ 86.  Постанова Київського окрвідділу ДПУ УСРР про обрання запобіжних заходів стосовно Апостольського адміністратора Житомирської дієцезії ксьондза К. Наскренцького. 30 липня 1929 р.

№ 87.  Протокол допиту ксьондза К. Наскренцького. 30 липня 1929 р.

№ 88.  Витяг з протоколу наради активу Спілки войовничих безвірників і слухачів курсів антирелігійників Артемівської округи про підсумки кампанії по закриттю церков. 25 серпня 1929 р.

№ 89.  Витяг з протоколу Особливої наради при колегії ОДПУ при РНК СРСР про продовження терміну покарання ксьондзу В. Ільгіну. 15 грудня 1929 р.

№ 90. Уривок з книги Я. Ковальчука «Ксьондзи в Україні». 1930 р.

№ 91.  Протокол допиту заарештованого настоятеля Сатанівського костьолу Проскурівської округи ксьондза І. Ладиго. 4 січня 1930 р.

№ 92.  Акт медичного огляду ув’язненого ксьондза І. Ладиго. 6 січня 1930 р.

№ 93.  Протокол допиту Апостольського адміністратора Кам’янецької дієцезії прелата Я. Свідерського. 23 січня 1930 р.

№ 94.    Протокол допиту ксьондза Я. Свідерського. 28 січня 1930 р.

№ 95.    Публікація «Черга за церквою» у газеті «Радянський шлях» про закриття храмів у с. Спичинці Плисківського р-ну. 2 лютого 1930 р.

№ 96.    Касаційна заява М. Петкевича, засудженого у справі римо-католицьких священиків Дніпропетровської округи. 4 травня 1930 р.

№ 97.    Вирок Верховного Суду УСРР у «Справі ксьондзів». 27 червня 1930 р.

№ 98.    Висновки комісії Волинського науково-дослідного музею про стан бернардинського монастиря та інших архітектурних пам’яток м. Ізяслава. 6 листопада 1930 р.

№ 99.    Касаційна заява мешканця м. Фастова Б. Бочковського, засудженого у справі ксьондза Ф. Андрушевича. 18 липня 1931 р.

№ 100. Постанова Особливого відділу УВО і ДПУ УСРР про припинення слідства у справі ксьондза Ф. Андрушевича. 21 жовтня 1931 р.

№ 101.  Лист Ямпільського райвиконкому до ВУЦВК про влаштування складу зброї і будівельних матеріалів у приміщенні костьолу м. Ямпіль. 21 січня 1932 р.

№ 102. Акт обстеження комісією Маріупольської міськради приміщення костьолу. 17 жовтня 1932 р.

№ 103. Протокол зборів мешканців м. Риково з приводу закриття римо-католицького костьолу. 30 листопада 1932 р.

№ 104. Доповідна записка Риковської міськради Спілки войовничих безвірників Донецької області про роботу серед католиків. 27 грудня 1932 р.

№ 105. Витяг з протоколу № 176 засідання судової трійки ПП ОДПУ Північного краю про позбавлення ксьондза В. Ільгіна права на проживання у м. Харкові та інших місцевостях СРСР. 1 січня 1933 р.

№ 106. Доповідна записка Риковської міськради Донецькому облвиконкому про закриття костьолу. 17 січня 1933 р.

№ 107. Повідомлення Донецькому облвиконкому і Риковській міськраді про згоду ВУЦВК на закриття костьолу у м  Риково. 21 січня 1933 р.

№ 108. Протокол № 2 загальних зборів Маріупольської римо-католицької громади про ремонт костьолу. 26 березня 1933 р.

№ 109. Протокол загальних зборів працівників Маріупольської швейної фабрики про закриття костьолу. 31 березня 1933 р.

№ 110.  Повідомлення Маріупольського міськфінвідділу міськраді про фінансову заборгованість римо-католицької громади. 31 березня 1933 р.

№ 111.   Протокол допиту настоятеля Київського костьолу св. Олександра ксьондза Б. Блехмана. 2 вересня 1933 р.

№ 112.  Анкета заарештованого настоятеля Миколаївського костьолу ксьондза Х. Зиска. 26 вересня 1933 р.

№ 113.  Анкета заарештованого настоятеля Єнакієвського костьолу патера Ф. Пфлуга. 15 жовтня 1933 р.

114.  Постанова Донецького облвідділу ДПУ УСРР про пред’явлення патеру Ф. Пфлугу обвинувачення у розвідувальній діяльності на користь Німеччини. 9 листопада 1933 р.

115.  Протокол очної ставки між заарештованими патерами А. Вагнером і Ф. Пфлугом. 19 листопада 1933 р.

116.  Постанова Особливого відділу ДПУ УСРР про пред’явлення ксьондзу Х. Зиску обвинувачення у шпигунстві на користь Німеччини. 2 грудня 1933 р.

117.  Повідомлення Роздільнянського райвідділу ДПУ Одеському облвідділу ДПУ УСРР про збір компрометуючого матеріалу стосовно настоятеля костьолу с. Єреміївка патера Н. Іллі. 19 грудня 1933 р.

№ 118. Протокол очної ставки між заарештованими патерами Х. Зиском та П. Шубертом. 22 грудня 1933 р.

№ 119. Обвинувальний висновок Особливого відділу ДПУ УСРР у справі ксьондза Х. Зиска. 23 лютого 1934 р.
№ 120. Витяг з протоколу № 20/580 засідання судової трійки при колегії ДПУ УСРР про призначення міри покарання ксьондзу Х. Зиску. 23 лютого 1934 р.

№ 121. Витяг з протоколу № 42/1139 Особливої наради при колегії ДПУ УСРР про призначення покарання патеру Н. Іллі. 26 лютого 1934 р.

№ 122. Анкета заарештованого настоятеля костьолу німецької колонії Шпеєр Одеської області М. Келлера. 23 червня 1934 р.

№ 123. Прохання патера Н. Іллі про помилування. 7 липня 1934 р.

123. Прохання патера Н. Іллі про помилування. 7 липня 1934 р.