Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (1997)

Файлів: 1 
/files/store/Journ.1997.pdf№ 1/2 (4/5) 1997 р.
18.08.2009 (5636.79 КБ.)

Зміст

Україна і Польща: шлях до порозуміння

S. 5-7.   Спільна заява. Президентів України і Республіки Польща «До порозуміння і єднання».

S. 8.       Другий міжнародний семінар «Українсько-польські стосунки у 1921–1947 рр.».

S. 9-14.   Кулаковський П., Шаповал Ю. Спільне українсько-польське видання «Польща та Україна в тридцятих-сорокових роках XX століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб».

S. 15-18.   Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел Союза С. С. Р.

S. 18-44.   Закрытое письмо о фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической деятельности польской разведки в СССР.

Трагічні дати історії

S. 45-79.   Пристайко В.І., Пшенніков О.М., Шаповал Ю.І. Шлях на Соловки.

На перехресті подій

S. 80-89.   Савченко Г.П. Боротьба більшовицьких військово-революційних комітетів з українським військовим рухом на Північному фронті (листопад–грудень 1917 р.).

S. 90-108.   Подкур Р.Ю. «Вінницький обласний відділ ДПУ повідомляє…». (Суспільно-політичне життя Поділля на початку 30-х років за матеріалами ДПУ).

S. 109-118.   Бут О.М., Бут Г.О. Будьонівські вороги (Донбас): міфи та дійсність.

S. 119-127.   Бондарчук Ю.П. Каральні операції на українських залізницях в першій половині 30?х рр.

S. 128-134.   Жезицький В.Й. Масові депортації населення Поділля (друга половина 30?х рр. XX ст.).

S. 135-168.   Кокін С.А., Пшенніков О.М. Без строку давності. До 60-річчя «викриття» органами НКВС так званої «Вітьково-фашистської змови в Червоній Армії».

S. 169-176.   Николаєць Ю.О. Дезертирство із лав Червоної Армії в Україні на початкових етапах Великої Вітчизняної війни.

З недалекого минулого

S. 177-187.   Бажан О.Г., Данилюк Ю.З. Правда про «Справу Віктора Погружальського» або Хто і чому здійснив підпал Державної публічної бібліотеки АН УРСР.

З матеріалів «окремої папки»

S. 186-206.   Вербіленко Г. Діяльність Всеукраїнської Академії наук за документами вищого політичного керівництва України другої половини 20-х – першої половини 30-х років.

Голгофа для віруючих

S. 207-226.   Войналович В.А. Наступ на етноконфесійні осередки як один із засобів здійснення національної політики в Україні (друга пол. 40-х – 50-ті роки XX ст.).

S. 227-239.   Ченцов В.В. Штрихи до портрету одного в’язня.

Під прицілом — інтелігенція

S. 240-252.   Очеретянко В.І. Переслідування української інтелігенції в першій половині 20-х років (за матеріалами фондів «Російського зарубіжного архіву» Державного архіву Російської Федерації).

S. 253-262.   Кияк Б., Проскура О. Доля академіка Олександра Гольдмана.

S. 263-271.   Маньковська Р.В. Репресії серед музейних працівників в кінці 20–30-х рр.

S. 272-284.   Бонь О.І. Олексій Петрович Новицький як історик, краєзнавець, дослідник національної культурної спадщини.

S. 285-293.   Михайленко О.М., Лошицький О.А. Належить до негайного виконання. (Слідча справа Кирила Коршака).

S. 294-301.   Сахно А.І. Розстріляний романс, або Чи міг Хрущов не знати правди.

S. 302-316.   Давидюк А.І. Репресований джаз.

З літопису колишніх спецслужб

S. 317-383.   Отчет о полугодичной деятельности ГПУ УССР. (Январьиюнь 1922 года).

S. 384-390.   Семистяга В. З історії школи особливого призначення Українського штабу партизанського руху.

На книжкових меридіанах

S. 391-393.   Вєдєнєєв Д. Документальна спадщина Українських спеціальних служб.

S. 394-431.   Довідковий відділ.

Листи наших читачів

S. 432-436.   Могили Биківні чекають...

S. 437-439.   Нас запитують.

S. 440.   Нам дякують.