Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2009)

Файлів: 2 
/files/store/Journ.2009.2.pdf№ 2 (33) 2009 р.
30.05.2010 (29377.83 КБ.)

Зміст

ВЛАДА І ЦЕРКВА

Жив’юк А. «Інструменталізована церква»: використання компартійною номенклатурою представників релігійних конфесій у збройній боротьбі на Західній Волині й Поліссі у 1940-х рр.

ДО 70-річчя КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ

Мандрик М. Карпатський геополітичний чинник 1938–1939 рр. у системі міжнародної дипломатії.

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

Золотарьов В. Керівний склад НКВС УРСР під час «великого терору» (19361938 рр.): соціально-статистичний аналіз.

Васильєв В. «Беріївська відлига» в УРСР (кінець 19381939 рр.): політичні аспекти.

Подкур Р. Реакція співробітників органів державної безпеки УРСР на припинення «великого терору» (листопад 19381939 рр.).

Бондарук Л. Кенґірське повстання як прояв кризи радянської табірної системи.

ДО 20-річчя НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ

Бажан О., Лошицький О. Народний рух України в інтерпретації Комітету держбезпеки УРСР.

СТАНОВЛЕННЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ

(за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України та Державного архіву Тернопільської області) / Упорядники: О. Бажан, О. Лошицький.

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Безручко О. Справа-формуляр «Запорожець»: нові документи про режисера Олександра Довженка.

Давидюк Р. Еміграція УНР на Волині в умовах першої радянізації (вересень 1939 червень 1941 рр.).

Савчук В. Політичні переслідування наукової інтелігенції м. Кам’янця-Подільського у 19201930-х рр.

Пагіря О. Гавриїл Костельник та ОУН: проблема стосунків (19411948 рр.).

Ковальчук В., Огороднік В. Листи Степана Бандери, членів ЗЧ ОУН і ЗП УГВР (анотований покажчик матеріалів ГДА СБ України).

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Шайкан В. Пропагандистські акції українських самостійницьких формувань на завершальному етапі Другої світової війни.

ХРОНІКА ПОДІЙ

Безручко О. Круглий стіл у Київському міжнародному університеті.

Польова Ю. Виставка «Народна війна» у «Музеї совєтської окупації».

Іщук О. Виставка «Степан Бандера: документи свідчать» у Національному музеї історії України.

/files/store/Journ.2009.1.pdf№ 1 (32) 2009 р.
15.12.2009 (10216.98 КБ.)

Зміст

НАМ 15 РОКІВ

Рубльов О. Слово до читачів.

ВЛАДА І ЦЕРКВА

Тригуб О. Розкол як форма боротьби ДПУ УСРР із православною церквою в Україні (1922–1927 рр.).

Преловська І. Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921–1938 рр.): огляд архівно-кримінальних справ ГДА СБ України та ЦДАГО України.

ДО 70-річчя КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ

Пагіря О. Невідомі листи делегації уряду Карпатської України до уряду Угорщини.

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

Хаяли Р. Репрессивная политика советского государства в отношении крымских татар (1921–1941 гг.).

Іщук О. Узагальнення органами КДБ УРСР досвіду боротьби з підпіллям ОУН та УПА: до створення відомчої тематичної колекції архівних документів (1959–1964 рр.).

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Савченко В. Маловідомі факти з біографії С. Шварцбарда (до історії співробітництва з органами державної безпеки СРСР).

Вронська Т. Сталінська ґендерна політика у добу «Великого терору» (1937–1938 рр.).

Ковальчук В. Доля Богдана — рідного брата Степана Бандери.

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Гуцал П., Бажан О. Багряний відблиск «золотого вересня» (політичні репресії на Тернопільщині у 1939–1941 рр.).

Політичні репресії на Тернопільщині 1939–1941 рр. (за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України та Державного архіву Тернопільської області) / Упорядники: О. Бажан, П. Гуцал, Л. Кіт.

Потильчак О. Реорганізація стаціонарних таборів для військовополонених в УРСР (1946–1950 рр.).

РЕЦЕНЗІЇ

Подкур Р. «Сімейне заручництво» як форма державного терору: Рец. на кн.: Т. Вронська. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин «ворогів народу в Україні (1917–1953 рр.). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. – 486 с. – Бібліограф.: с. 458–478.

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ