Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (1998)

Файлів: 2 
/files/store/Journ.1998.1-2.pdf№ 1/2 (6/7) 1998 р.
19.08.2009 (3592.75 КБ.)

Зміст

Дзвони пам’яті

S. 5-8.    На шляху відтворення історичної правди. Бесіда з головою Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» академіком П. Троньком.

S. 9-12.   Вернидубов І. В ім’я справедливості. Про роботу органів прокуратури України по виконанню Закону України від 17 квітня 1991 року «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

S. 13-23.   Мусієнко О. Фундація «Мартиролог України».

З історії революції та громадянської війни в Україні

S. 24-56.   Генерал-хорунжий Армії УНР. Невідома автобіографія Ю.Тютюнника. Публікація Божка О.

S. 57-69.   Скляренко Д. Зовнішньополітичні акції уряду УНР в 1919–1921 рр. (За матеріалами Державного архіву Служби безпеки України).

Етапи утвердження тоталітаризму

S. 70-79.   Очеретянко В. Політична цензура в системі контролю за особистістю та суспільством. До 80-річчя створення радянської цензури.

S. 80-95.   Гнітько С. «Кадри вирішують все...». До 70-річчя судових процесів над технічною інтелігенцією.

S. 96-104.   Марочко В. Справа «Контрреволюційної шкідницької організації в сільському господарстві УСРР»: механізм і наслідки терору.

Літопис «великого терору»

S. 105-134.   Пристайко В., Пшенніков О., Шаповал Ю. Шлях на Соловки. До 60-річчя соловецької трагедії.

S. 135-173.   Без строку давності. До 60-річчя «викриття» органами НКВС «Військово-фашистської змови у Червоній Армії». Публікація Кокіна С., Пшеннікова О.

S. 174-182.   Гранкіна О. Архівно-слідчі справи другої половини 1937 року щодо представників національних меншин України. Джерелознавчий аналіз складу документів.

S. 183-227.   «Лабораторія» Нові документи і свідчення про масові репресії 1937–38 років на Вінниччині. Публікація Лошицького О.

Церква як об’єкт уваги радянських спецслужб

S. 228-243.   Рубльова Н. Невідома ділянка «антирелігійного фронту»: Боротьба владних структур УСРР проти римсько-католицької церкви, 1920-ті роки.

S. 244-252.   Славута Г. Антирелігійна політика Радянської держави в галузі народної освіти у 20–30-х рр.

Біографічні нариси

S. 253-262.   Даниленко В. Один з 45-ти В. Дурдуківський.

S. 263-280.   Юркова О. Київська історична школа М. С. Грушевського долі науковців.

S. 281-285.   Волошин Ю. «Найбільш важлива духовна персона в Києві». До-100-річчя з дня народження патріарха УАПЦ Мстислава.

S. 286-304.   Золотарьов В. Заручник системи Я. Камінський.

З історії спецслужб України

S. 305-332.   Звіт-доповідь про діяльність Київського губернського відділу ДПУ за 1923 рік. Публікація Кулаковсъкого П., Скляренка Є.

S. 333-341.   Окіпнюк В. Еволюція правового статусу транспортних органів Державного політичного управління УСРР в першій половині 20-х років.

S. 342-356.   Подкур Р. Інформаційно-аналітична робота як один з напрямків діяльності спецслужб в 20–30-х роках.

З недалекого минулого

S. 357-364.   Бажан О. «Самвидав» як засіб поширення об’єктивної інформації про Україну в 60–80-х роках.

S. 365-389.   Вєдєнєєв Д., Єгоров В. Меч і тризуб. Нотатки до історії Служби безпеки Організації Українських Націоналістів.

Довідковий розділ

S. 390-430.   Списки громадян, розстріляних органами НКВС у в’язницях західних областей УРСР на початку Великої Вітчизняної війни. Публікація Завадського М., Кукси О., Кулаковсъкого П.

/files/store/Journ.1998.3-4.pdf№ 3/4 (8/9) 1998 р.
19.08.2009 (3773.45 КБ.)

Зміст

Сумна річниця

S. 6-20.   Пристайко В., Пшенніков О., Шаповал Ю. Справа Єврейського антифашистського комітету.

S. 21-29.   Беренштейн О. Еліе Співак: життя, творчість, доля.

Свідчать документи

S. 30-38.   Спецповідомлення МГБ УРСР «Про реагування єврейського населення на події у Палестині». 30 травня 1948 р.

S. 37-41.   Спецповідомлення МГБ УРСР «Про реагування єврейського населення у зв’язку з подіями у Палестині». 2 червня 1948 р.

S. 42-45.   Спецповідомлення МГБ УРСР «Про реагування у зв’язку з розпуском єврейської секції СРПУ і арештами єврейських націоналістів». 4 лютого 1949 р.

S. 46-50.   Спецповідомлення МГБ УРСР «Про реагування інтелігенції м. Києва у зв’язку з розпуском Єврейського антифашистського комітету і арештами єврейських націоналістів». 16 лютого 1949 р.

S. 51-57.   Спецповідомлення МГБ УРСР «Про реагування інтелігенції м. Києва у зв’язку з викриттям антипатріотичної діяльності групи критиків». 27–28 лютого 1949 р.

S. 58-64.   Спецповідомлення МГБ УРСР «Про реагування інтелігенції м. Києва у зв’язку з викриттям антипатріотичної діяльності групи критиків-космополітів». 3 березня 1949 р.

S. 65-68.   Спецповідомлення МГБ УРСР «Про реагування населення м. Чернівці у зв’язку з викриттям антипатріотичної діяльності групи критиків-космополітів». 23 травня 1949 р.

S. 69-71.   Спецповідомлення МГБ УРСР «Про націоналістичні настрої працівників Чернівецького єврейського театру». 5 серпня 1949 р.

S. 72-76.   Інформація МГБ УРСР до МГБ СРСР про арешт групи єврейських письменників в Одеській області. 11 липня 1950 р.

S. 77-82.   Інформація МГБ УРСР до МГБ СРСР про слідство у справі групи заарештованих єврейських письменників в Одеській області. 31 грудня 1950 р.

Людські долі

S. 83-146.   Документи з архівної кримінальної справи І. Співака.

S. 147-224.   Документи з архівної кримінальної справи Н. Забари.

S. 225-276.   Документи з архівної кримінальної справи Й. Бухбіндера.

S. 277-304.   Документи з архівної кримінальної справи І. Кіпніса.

S. 305-335.   Документи з архівної кримінальної справи Ю. Лойцкера.

Спогади і роздуми

S. 336-345.   Беренштейн О. М. Талалаєвський: постать поета в інтер’єрі епохи.

S. 346-349.   Кацнельсон А. Так було…

S. 350-356.   Клопер Р. 12 августа 1952 года.

S. 357-362.   Осадчук П. Мій друг Бухбіндер.

S. 363-381.   Полянкер Г. Остання зустріч з Соломоном Міхоелсом.

S. 382-385.   Фефер Д. Мой отец Ицик Фефер.