Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниІнші видання

Файлів: 24  1 2 3
/files/store/296.pdfБиківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму
13.08.2020 (14700.00 КБ.)

Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму (до 15-річчя заснування Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»): Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ, 8 грудня 2016 р. / упоряд.: Б. Б. Біляшівський, Т. Л. Шептицька. – К., 2017. – 340 c.

У науковому збірнику друкуються матеріали науково-практичної конференції «Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму» (до 15-річчя заснування Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»), м. Київ, 08 грудня 2017 р. Висвітлюються актуальні проблеми у дослідженні періоду Великого терору в Україні, механізми його перебігу та безпосередні виконавці, показується історія Биківнянської спецділянки НКВС УРСР, як через результати археологічних розкопок, так і через персональні долі репресованих. Видання розраховане на науковий та викладацький загал, студентів, всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-617-7034-13-0

/files/store/286.pdfВідлуння Великого терору. Том. 2. Книга 1
29.01.2019 (5939.16 КБ.)

Відлуння Великого терору. Збірник документів у трьох томах. Т. 2: Документи з архівних кримінальних справ на співробітників органів НКВС УРСР, засуджених за порушення соціалістичної законності (жовтень 1938 p. червень 1943 р.). Кн. 1: НКВС Молдавської АРСР, Дорожньо-транспортний відділ ГУДБ НКВС Північно-Донецької залізниці, УНКВС по Житомирській області та УНКВС по Одеській області / Ред. кол.: В. Бірчак, Г. Боряк, В. Васильєв, Л. Віола, О. Довбня, В. Золотарьов, І. Кашу, А. Когут, С. Кокін, М. Панова, Р. Подкур, Д. Россман, А. Савін, О. Тепляков, М. Юнге; Авт.-упоряд.: С. Кокін, Д. Россман. НАН України. Інститут історії України; Торонтський університет; Вірджинський університет; Галузевий державний архів Служби безпеки України. K.: Видавець В. Захаренко, 2018. 728 с.

Другий том збірника документів містить обвинувальні висновки, протоколи судових засідань військових трибуналів та їхні вироки, ухвали Військової колегії Верховного суду СРСР та інші документи про кримінальне покарання співробітників органів НКВС УРСР, звинувачених у порушеннях соціалістичної законності у 1937–1938 рр. Документи розповідають про різноманітний склад злочинів, скоєних співробітниками НКВС у період Великого терору, характеризують участь органів НКВС, прокуратури і правосуддя у кримінальному покаранні «порушників соціалістичної законності» і конкретні результати цього покарання.

ISBN 978-966-2258-13-4

 

/files/store/285.pdfВідлуння Великого терору. Том. 1
28.01.2019 (5546.29 КБ.)

Відлуння Великого терору. Збірник документів у трьох томах. Т. 1: Партійні збори та оперативні наради співробітників управлінь НКВС УРСР (листопад 1938 листопад 1939 pp.) / Ред. кол.: В. Бірчак, Г. Боряк, В. Васильєв, Л. Віола, О. Довбня, В. Золотарьов, І. Кашу, С. Кокін, М. Панова, Р. Подкур, Д. Россман, А. Савін, О. Тепляков, М. Юнге; Авт.-уклад.: В. Васильєв, Л. Віола, Р. Подкур. НАН України. Інститут історії України; Торонтський університет; Галузевий державний архів Служби безпеки України. K.: Видавець В. Захаренко, 2017. 744 с.

У першому томі збірника документів публікуються тексти протоколів і стенограм партійних зборів і оперативних нарад співробітників НКВС УРСР та його обласних управлінь, які відбулися після припинення Великого терору, протягом листопада 1938 – листопада 1939 рр. Оприлюднені матеріали свідчать про реакцію чекістів на постанову РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. «Про арешти, прокурорський нагляд і ведення слідства», відносини між регіональними партійними комітетами та місцевими апаратами органів держбезпеки після Великого терору.

ISBN 978-966-2258-11-0

 

/files/store/284.pdfРадянські карателі. Співробітники НКВС – виконавці «Великого терору» на Поділлі
20.01.2019 (4069.06 КБ.)

Васильєв В., Подкур Р. Радянські карателі. Співробітники НКВС виконавці «Великого терору» на Поділлі / НАН України. Інститут історії України. K.: Видавець В. Захаренко, 2017. 240 с.

У монографії досліджуються передумови та механізми здійснення політичних репресій на прикордонному Поділлі у період між двома світовими війнами, аналізуються процеси покарання співробітників НКВС УРСР, які виконували злочинні накази політичного керівництва СРСР у роки «Великого терору», пропонуються шляхи використання набутого знання для впливу на формування історичної пам’яті, громадської думки щодо подій радянської доби та поглиблення процесу декомунізації в Україні.

ISBN: 978-966-2258-12-7

/files/store/275.pdfРеволюції в Україні ХХ–ХХІ століття: співзвуччя епох
02.06.2018 (1538.01 КБ.)

Революції в Україні ХХ–ХХІ століття: співзвуччя епох: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої вшануванню пам’яті жертв трагічних подій, які отримали історичну назву «Великий терор 1937–1938 рр.» – Одеса: ОДУВС, 2018. – 142 с.

ЗМІСТ

Привітання ректора ОДУВС

Секція перша. Революційний злам в Україні в 1917 р. – початок формування модерної української державності

Михайлуца М.І. (Одеса). Китайці в революційних подіях 1917–1921 рр. на Одещині та їх долі в період сталінських репресій

Бачинська О.А. (Одеса). «Козацька» полтавська губернія в революційному зламі 19171918 рр. (за матеріалами «Полтавских епархиальных ведомостей»)

Гончарук Т.Г. (Одеса). Деякі аспекти висвітлення боїв в Одесі кінця листопада – початку грудня 1917 р. на шпальтах місцевої преси (за матеріалами газет «Одесский листок» та «Одесские новости»)

Boutonnet Pierre (Paris). Anarchists from Russian empire as revolutionaries in Paris (1911–1917) a forgotten page of internationalism in France

Бодруг А.В. (Одеса). Українська революція 19171921 рр. у спогадах представника української діаспори О. Станіміра

Жосан С.І. (Одеса). Революційні події 1917 року в херсонській губернії (на матеріалах Окнянського району)

Боган С.М. (Одеса.) Соціально-економічні причини розгортання повстанського руху в Україні у 1920 році

Тарасенко Л.Б. (Одесса). Радянська держава першої половини 20-х рр. ХХ ст.: рідна мати чи зла мачуха для селянства? (на прикладі перебігу подій цього часу в селах Донбасу)

Секція друга. Репресії сталінського режиму у 1930-х рр. – злочин проти народів та знищення здобутків української революції

Греченко В.А. (Харків). Репресії проти молоді та її спротив тоталітарному режиму в УСРР в першій половині 1930-х рр.

Шишко О.Г. (Одеса). Великий терор 19371938 рр. та його передумови у 19181921 рр. (на прикладі Одеської губернії та області)

Савченко В.А. (Одеса). Анархісти «ренегати» - жертви ленінських та сталінських репресій (1918-1938 рр.)

Діанова Н.М. (Одеса). Голодомор 1932-1933 рр. на Одещині у висвітленні документальних матеріалів

Тригуб О.П. (Миколаїв). Віряни УАПЦ у жорнах тоталітарного режиму (на матеріалах справи Петра Кульчицького)

Зиновий М. (Кишинёв). Сталинские репрессии против верующих в МАССР: рассекречивание источников и дело жителей села Бычек Тираспольского района

Вайда Т.С. (Херсон). Причетність НКВС до репресій українського народу під час масового терору сталінського режиму

Подкур Р.Ю. (Київ). Матеріали службового розслідування на співробітників органів держбезпеки як джерело до вивчення «великого терору» 1937–1938 рр.

Золотарьов В.А. (Харків). Репресії серед співробітників НКВС УРСР: спроба кількісного аналізу

Бажан О.Г. (Київ), Золотарьов В.А. (Харків). Рядовий «великого терору»: сержант державної безпеки С. О. Васильєв та його жертви

Титаренко О.О. (Кривий Ріг). Інженер, в’язень, вчений: доля М. А. Чинакала на тлі епохи

Нікічук В.С. (Одеса). Різні регіони – доля одна: репресовані історико-географи

Шмаленко Ю.І. (Одеса.) Ідеалізація радянського через відсутність критичного мислення

Секція третя. Репресована культура: українська культура в лещатах тоталітаризму

Ямчук П.М. (Умань). Український репресований модерн (доба розстріляного відродження)

Тюркан Олджай (Стамбул). Из Харькова в Стамбул: история жизни Н. К. Перова «на том берегу» (на материале рукописи супруги художника А. А. Перовой)

Ситько О.М. (Одеса). Українські письменники доби розстріляного відродження: рецепція Віктора Петрова

Тягнирядно Є.В. (Одеса). Політичні репресії проти української мови (1917–1940)

Шаповаленко Н.М. (Одеса). Стан розвитку української мови в умовах тоталітарного режиму

 

/files/store/978-966-02-7957-5.pdfРоман Подкур. «Великий терор» 1937–1938 рр. на Донбасі.
11.10.2016 (904.42 КБ.)

Подкур Р.Ю. «Великий терор» 1937–1938 рр. на Донбасі. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 126 с.

У книзі на тлі підготовки та проведення масових операцій під час «Великого терору» 1937–1938 рр. досліджено формування оперативного обліку «ворогів народу», структуру місцевих апаратів органів державної безпеки на Донбасі, їх взаємодію із комітетами КП(б)У. Розкрито регіональні особливості перебігу і наслідків «Великого терору» на Донбасі.

Для всіх, хто цікавиться історичним минулим України та Донецького краю.

ISBN 978-966-02-7957-5    УДК 316.485.266:(477.62)«1937/1938»

 

/files/store/DNSNU_Rublov.pdfДело «Национального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг.: Документы и материалы
18.05.2016 (65476.96 КБ.)

Дело «Национального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг.: Документы и материалы/ Составитель, автор вступительной статьи, примечаний и комментариев Александр Рублёв; [ОГА СБ Украины; НАН Украины. Институт истории Украины; Главная редколлегия «Реабилитированные историей», отдел по разработке архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ; Гёттингенский исследовательский центр (ФРГ); редактор д-р Альфред Айсфельд]. – Киев: ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2016. – 608 с.: ил.

В сборник включены документы и материалы, освещающие процесс фабрикации Управлением государственной безопасности НКВД УССР так называемого «дела» «Национального союза немцев на Украине» 1935–1937 гг., предваряющего массовую «немецкую операцию» НКВД УССР 1937–1938 гг. В сборнике помещены 114 документов, раскрывающих технологию фабрикации «дела НСНУ» на примере групповых дел «руководящего центра НСНУ» и его «одесской группы» – номенклатуры немецких национальных районов УССР, а также представлен процесс реабилитации лиц, осуждённых по этим делам.

Для широкого круга читателей: исследователей репрессий тоталитарного режима в Украине, профессорско-преподавательского состава высшей школы, студентов, активистов национальных обществ современной Украины, всех, кто интересуется новейшей историей Украины.

ISBN 978-617-7023-40-0       УДК 27.39(=112.2:477):323.281](093.2)«1935/1937»     ББК 63.3(4Укр)615-4я45

 

/files/store/Anatomiya_Gorodnyansk_Chernigiv.pdfАнатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 р. під проводом Я. Рябченко
20.04.2016 (1222.14 КБ.)

Анатомія селянських повстань: Городнянське повстання 1931 р. під проводом Я. Рябченко: зб. док. та матер. / Авт. вступ. ст. та упоряд. О. Лисенко, Р. Подкур. НАН України. Ін-тут історії України; Чернігівська облдержадміністрація; Чернігівська облрада; Ін-тут історії, етнології і правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка; Пошукове агентство по створенню наук.-док. серіалів «Книга пам’яті» та «Реабілітовані історією», Відділ по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2015. 356 с.

Збірник документів та матеріалів висвітлює перебіг повстання у Городнянському р-ні 1931 р. як один із прикладів селянського опору суцільній колективізації сільського господарства. Опубліковані документи розкривають неоднозначні постаті повстанців, багатогранність мотивів поведінки, реакції на діяльність місцевого партійно-радянського апарату та практики виживання селян в умовах репресивного тиску. У книзі уперше публікуються матеріали архівно-кримінальної справи на повстанців.

Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів та студентів, а також всіх, хто цікавиться історією України XX ст.

ISBN 978-617-7223-89-3  УДК 94 (477.51) «1931» ББК 63.3 (Укр-4Чер)

 

/files/store/Krug_Stil_VCHK_19.12.2013.pdfРадянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції
22.09.2014 (2020.22 КБ.)

Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції: Матеріали круглого столу, 19 грудня 2013 р., м. Київ / Упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур / Інститут історії України НАН України; Головна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»; Відділ по розробці архівів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 469 с.

У науковому збірнику друкуються матеріали круглого столу «Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції». Висвітлюються актуальні проблеми щодо участі органів державної безпеки у формуванні системи державного терору, проведенні масових репресивних акцій, підготовки кадрового складу, участі у реабілітаційному процесі.

Видання розраховане на науковий та викладацький загал, студентів, всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-966-02-7274-3     УДК: 316.4.063.7:316.485.26 (477) «1929/1991»