Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2011)

Файлів: 2 
/files/store/Journ.2011.2.pdf№ 2 (37) 2011 р.
17.10.2012 (27536.49 КБ.)

Зміст

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Бажан О. Суспільні настрої в Українській РСР у перші дні Великої Вітчизняної війни (за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України).

Ільницький В. Створення та діяльність у західних областях УРСР радянських парамілітарних формувань (1944–1954 рр.).

ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Островская И. Под грифом «секретно» (к истории Севастопольского концентрационного исправительно-трудового лагеря для «контрреволюционных элементов» в 1921 г.)

Василенко В. Південна група військ УНР у підготовці антибільшовицького повстання в Україні (1921 р.).

Онацький М. Експропріація майна та власності приватних підприємців Харкова в умовах згортання непу.

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

Окіпнюк В. Штатна структура і персональний склад прокурорського нагляду за органами державної безпеки радянської України в 1920–1930-х рр.

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Боровик М. Секретар Ради революційних повстанців України (махновців) Петро Рибін: портрет анархіста.

Вронська Т., Лясковська С. Кар’єра І. Битневського в контексті історії спецслужб радянської України.

Петренко О. Буденність насилля: долі вчительок-східнячок у Західній Україні в післявоєнний період.

ВЛАДА І ЦЕРКВА

Бережко К. Переслідування свідків Єгови в післявоєнний період (1945–1951 рр.).

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Смірнова В. Колекція документів з архіву члена ОУН А. Михалевича: перші результати історико-археографічного опрацювання.

In memoriaM

Шаповал Ю. Пам’яті Петра Кулаковського (1940–2011 рр.).

Книжкова полиця.

/files/store/Journ.2011.1.pdf№ 1 (36) 2011 р.
10.12.2011 (13167.96 КБ.)

Зміст

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

Лясковська С. Боротьба економічних підрозділів ДПУ УСРР з фальшивомонетництвом у 1920-ті рр.

Подкур Р. Створення архівних підрозділів радянських органів державної безпеки (1920 – початок 1940-х рр.).

Даниленко В. Документи з історії боротьби КДБ УРСР у 1980-ті рр. проти поширення правди про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні.

ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Василенко В. Більшовицькі амністії початку 1920-х рр. як засіб боротьби проти повстанського руху.

Бажан О. Репресивна діяльність органів ВУНК–ДПУ–НКВС–КДБ на Київщині у 1919–1980-ті рр.

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Прокопчук В. Доля Дмитра Богацького: від голови Кам’янець-Подільського наукового товариства ВУАН до «ворога народу».

Потильчак О. Ігор Борисович Шумський (1898–1974): сходинками службової кар’єри керівника  УПВІ НКВС Української РСР.

Шаповал Ю. Справа Івана Дзюби.

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Безручко О. Сергій Олексійович Гіляров: доля вченого та мистецтвознавця на тлі війни.

Пагіря О. Протистояння і переговори між УПА та угорськими окупаційними військами на Волині та Південному Поліссі в 1943 р.

РЕЦЕНЗІЇ

Шаповал Ю. Про книгу Нормана Наймарка, дослідження геноциду та інше.

In memoriaM

ТРОНЬКО Петро Тимофійович (12.07.1915—12.09.2011).

ДО відома авторів.