Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (1999)

Файлів: 1 
/files/store/Journ.1999.pdf№ 1/2 (10/11) 1999 р.
23.03.2017 (134543.66 КБ.)

Зміст

З історії революції та громадянської війни в України

Тинченко Я. Ландскнехт без страху і докору: військова кар’єра Миколи Какуріна

Лисенко А. На чолі повстанських мас: отаман Никифор Григор’єв

Утвердження тоталітаризму

Архірейський Д., Ченцов В. Влада і селянство в Україні у 20-ті рр.

Очеретянко В. Загартовані книги. Встановлення партійно-державного контролю над виданням, розповсюдженням та використанням літератури в Україні у 20-30-ті роки

Гнітько С. «Український інженерний центр» – філіал «Промпартии» в Україні (1930–1931 рр.)

Луцький Ю. «Чесні справи» (1930–1937 рр.)

Літопис «великого терору»

Без строки давності. («Викриття» органами НКВД «Військово-фашистської змови у Червоній Армії) / Публікація Кокіна С., Пшеннікова О.

Гранкіна О. «Репресувати на підставі наказу наркома внутрішніх справ СРСР…»

Тваринський В. На аеродром не повернулися

Людські долі

До 100-річчя від дня народження Олександра Оглоблина

Верба І. До взаємин Олександра Оглоблина з Михайлом Грушевським (1920-ті рр.)

Невідомі сторінки О. П. Оглоблина в документах / Публікація Пшеннікова О., Вєдєнєєва Д., Верби І., Смирнова Г.

Інтелігенція в лещатах тоталітаризму

Вронська Т., Коваль М. Повертаючись до справи Академіка Олександра Гольдмана

Матяш І. Ольга Водолажченко: історик, організатор архівної освіти, … ворог народу

Опришко Т. Василь Іванушкін: життя і доля

З історії спецслужб України

Окіпнюк В. Правові засади фінансування органів ГПУ УСРР у 20-ті рр.

Золотарьов В. Комісар держбезпеки 3-го рангу: сторінки біографії Василя Іванова

Церква як об’єкт уваги спецслужб

Рубльова Н. Антикостьольна кампанія в УСРР: причини, інструментарій, перебіг (кінець 20-х – 30-ті рр.)

Волошин Ю. Ліквідація Ужгородської унії (1948 р.)

Делеган М. Документи Державного архіву Закарпатської області про переслідування сектантів-єговістів у 1947–1953 рр.

Маловідомі сторінки історії

Бранько Я. «Вервольф»: що ми знаємо про це?

Єфименко В. Кадровий склад спеціального підрозділу ОУН(б): спроба аналізу

Марусик Т. Студентство Буковини під тиском сталінських репресій (1945–1950 рр.)

Бажан О. Процес десталінізації в Україні (друга половина 50-х – початок 60-х років)

Готується до друку

Жулинський М. Безодня української печалі…

Рецензії

Шевченко В. Жорстокі уроки історії

Осташко Т. В. Сідак. «Національні спецслужби в період української революції (1917–1921 рр.): невідомі сторінки історії

Бойко О. Остання адреса – Сандромах

Ільюшин І. До виходу у світ 1-го тому спільного польсько-українського видання

Contents