Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2008)

Файлів: 1 
/files/store/Jorn.2008.pdf№ 1/2 (30/31) 2008 р.
22.08.2009 (6468.70 КБ.)

Зміст

ДО 40-річчя «ПРАЗЬКОЇ ВЕСНИ» 1968 року

Дмитрук В. «Празька весна» і Україна.

Бажан О. Суспільні настрої в Україні у ході чехословацької кризи 1968 року за донесеннями радянських спецслужб.

«Празька Весна» у документах Галузевого державного архіву Служби безпеки України (Упорядник О. Бажан).

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

Василенко В. Підготовка антибільшовицького повстання в Україні у 1921 р. (за документами ГДА Служби безпеки України).

Лясковська С. Діяльність органів ДПУ УСРР в сфері економіки в 1927–1928 рр.: за матеріалами відомчої статистики.

Окіпнюк В. Розвиток організаційної структури органів державної безпеки СРСР і Радянської України у 1934–1941 рр.

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Шаповал Ю. Життя та смерть Миколи Хвильового у світлі розсекречених документів ГПУ.

Рубльов О. Ян Саулевич (1897–1937): від заступника голови Центральної комісії нацменшин при ВУЦВК до «польського шпигуна».

Левченко В., Петровський Е. «Арештувати як українського ессера...» (до біографії професора філософії та педагогіки Одеського державного університету Михайла Гордієвського).

Безручко О. Доля кінорежисера Гліба Затворницького.

Вронська Т. Еволюція сталінської репресивної політики стосовно родин «ворогів народу».

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Чаплінська Л. Німецькі військові розвідувальні відділи «1с»: завдання та діяльність на території України у 1941–1944 рр.

Патриляк І., Пагіря О. Військова конференція ОУН(Б) 1942 р. і розробка планів зі створення українських збройних сил.