Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2012)

Файлів: 2 
/files/store/Journ.2012.2.pdf№ 2 (39) 2012 р.
05.02.2014 (...)

Зміст

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

Жив’юк А. Кадровий склад і діяльність органів НКВД–НКГБ під час «першої радянізації» Західної України крізь призму «Великого терору»

Тинченко Я. Українські емігрантські ордени Богдана Великого та Святого архангела Михайла: справа рук меценатів-мрійників чи спецоперація ВУЧК?

ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.): архівно-кримінальні справи свідчать... / Вступна статя та публ. В. Василенка

Очеретянко В. Радянізація наукових, культурно-освітніх закладів, громадських організацій наприкінці 1920 – на початку 1930-х рр.

Романець Н. Репресивні акції в контексті сільськогосподарського переселення в Україну (1933–1934 рр.)

«...нам дорікнули у ЦК КП(б)У, що ми мало беремо…»: До 70-річчя масової депортації населення Західної України під кодовою назвою «Захід» / Вступна стаття та публ. О. Бажана

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Бурлака С. Голокост у м. Біла Церква (за документами ГДА СБ України)

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Макарчук С. Доля швейцарського інженера Ульріха Келлера (за матеріалами архівно-кримінальної справи № 2330-с)

ВЛАДА І ЦЕРКВА

Бабенко Л. Динаміка розкольницьких тенденцій у Російській православній церкві на початку 1920-х рр.: чекістський сегмент

Римо-католицька громада Запоріжжя у 1920–1930-х рр. / Вступна стаття та публ. В. Стойчева

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Маркова С. Соціальні наслідки сталінської індустріалізації для українського села: тенденції й характер сучасних наукових дискусій та оцінок

Терлецька І. «Великий терор» в Українській РСР: історіографічний дискурс

Шаповал Ю. Шлях довжиною у 16 років…

Федоренко І. Із досвіду роботи над обласним томом науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», присвяченим Сумщині: здобутки та проблеми

/files/store/Journ.2012.1.pdf№ 1 (38) 2012 р.
18.07.2013 (19311.30 КБ.)

Зміст

ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Левченко В. «Активный противник соввласти…»: до історії висилки одеських учених із УСРР у 1922 р.

Васильєв В. Діяльність органів ДПУ УСРР та настрої населення доби «великого перелому» й початку суцільної колективізації (1928–1931 рр.).

Бажан О. Ушанування пам’яті Тараса Шевченка в Києві 1960–1970-х рр. (за матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України).

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

Подкур Р. Взаємовідносини ГПУ УСРР та ГПУ РСФРР у контексті підписання союзного договору 1922 р.

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Горин М. Єврейське населення Кам’янець-Подільської області в роки нацистської окупації.

Ільницький В. Структура Дрогобицької округи ОУН (1945–1952 рр.).

Жив’юк А. Поранення генерала М. Ватутіна: факти та інтерпретації.

Пронь Т. Громадська думка польського населення Західної України щодо кордонів і переселення в полі зору радянських органів держбезпеки (1944–1946 рр.).

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Давидюк Р. Антон Стрижевський: життя українського політичного емігранта у II Речіпосполитій.

Горбуров К. Болеслав Скарбек-Шацький (1888–1934): маловідома біографія лідера «польської комуністичної роботи» в УСРР.

Прокопчук В. Історик Кость Туркало: від «справи СВУ» до еміграції.

Борчук С. Ісай Фалькевич (1883–1937) — революціонер, прокурор, цензор, голова правління «УРЕ», «прихований троцькіст».

Дудніченко А. Як все починалося… (зі спогадів оперативного півробітника органів державної безпеки радянської України).

ВЛАДА І ЦЕРКВА

Рубльова Н. Римо-католицька церква в українській провінції 1920–1930-х рр.: Фастівщина.

Бабенко Л. «Церковну політику розвалу повинна вести ВЧК…»: інструменти антирелігійної політики 1920–1930-х рр.