Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2013)

Файлів: 1 
/files/store/Journ.2013.pdf№ 1/2 (40/41) 2013 р.
05.06.2014 (12176.21 КБ.)

Зміст

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

Подкур Р. Ф. Дзержинський у взаєминах ВЧК та ВУЧК у 1919 р.

Савченко В. Паризька шпигунка із «Чорного хреста» (справа одеського анархістського підпілля 1933 р.)

Золотарьов В. Колишні співробітники НКВС УРСР на керівній роботі у системі ГУТАБ СРСР (1936–1939 рр.)

Тепляков А. Чекистский долг и почётная партийная обязанность: исполнение смертных приговоров в 1918–1953 гг.

ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Романець Н. Репресивні заходи щодо захисту «соціалістичної власності» в українському селі (1930–1936 рр.)

Прокопчук В. Кам’янець-Подільська філія «Спілки визволення України»: до історії фальсифікації

Токарєв С. Репресії проти викладачів Ніжинського педагогічного інституту в 1930-х рр.

Омельчук Д. Особливості процесу реабілітації репресованих громадян у Криму у другій половині 1950-х рр.

Бажан О. Протестні акції населення Української РСР у другій половині 1950 – на початку 1960-х рр.: причини, інструментарій, діапазон

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Окіпнюк В. Генеральне консульство ІІ Речіпосполитої в Києві: трагічний епілог восени 1939 р.

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Тинченко Я. Георгіївська дума в Українській Державі П. Скоропадського та доля її членів у світлі архівно-кримінальних справ

Бурлака С. Сповідь перед розстрілом… (із протоколів допиту члена Козачої ради Правобережної України Миколи Лозовика)

Лисенко О. Сільські активісти Чернігівщини (кінець 1920–1930-ті рр.): типологія поведінки

Горбуров К. Юрій Бодняк-Грабський (1895–1938): життєпис директора Польського педагогічного інституту у Києві

ВЛАДА І ЦЕРКВА

Бабенко Л. Взаємодія партійно-радянських органів та місцевих апаратів держбезпеки в боротьбі з «релігійними чудесами» (1920-ті – 1940-ві рр.)

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рубан В. Документи органів державної безпеки як джерело дослідження подільського села 1920–1930-х рр.

Васильєв В., Верт Н., Кокін С. Документи органів ВКП(б) та ДПУ УСРР про настрої й моделі поведінки партійно-радянських працівників у республіці (1932–1933 рр.)

РЕЦЕНЗІЇ

Шаповал Ю. Нові цінні видання документів ГДА СБ України

ХРОНІКА ПОДІЙ

Демченко Т. Депортації як практика «Великого терору» (за матеріалами круглого столу «Депортація як складова державного терору в УСРР/УРСР», 24 травня 2013 р.)