Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2014)

Файлів: 2 
/files/store/Journ.2014.2.pdf№ 2 (43) 2014 р.
02.06.2016 (4807.73 КБ.)

Зміст

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

Подкур Р. Діяльність спецслужб СРСР у прикордонні радянської України у 1920–1930-х рр.

Левченко В. Одеські увертюра та епілог «опери СВУ»: до історії чекістського сценарію знищення інтелектуальної еліти в УСРР у 1920–1930-х рр.

Антонюк Я. Останні мельниківці Рівненщини (1945–1949 рр.)

Гужаловский А. Главлит БССР в системе тотального политического контроля (1923–1990 гг.)

ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Архірейський Д. Інститут військових нарад як інструмент каральної політики радянської влади на Катеринославщині на початку 1920-х рр.

Савченко В. Репресії проти анархістів в УСРР у 1921–1924 рр.

Романець Н. Кампанія 1934–1936 рр. щодо зняття судимості з селян, засуджених у період «великого перелому» : мета та способи реалізації

Кашу И. Голод 1946–1947 гг. в Молдавской ССР: причины и последствия

Аскерова Л. Листи до влади жертв політичних репресій як прояв соціальної мімікрії (на прикладі Чернігівської області)

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Вєдєнєєв Д. Розвідувально-диверсійна та контррозвідувальна діяльність органів державної безпеки за лінією фронту в 1941–1945 рр. (за документами НКВС–НКДБ Української РСР)

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Іщук О. Василь Порплиця («Байда») – зв’язковий головного командира УПА Василя Кука

Горбуров К. Валентин Радін-Уцехівський (1890?1937) – останній директор Польського педагогічного інституту у Києві

Золотарьов В. Жертва «беріївської відлиги»: сторінки біографії капітана державної безпеки Григорія Аркадійовича Клювганта-Гришина

Бажан О. Петро Шелест і протестний рух в УРСР у 1960–1970-х рр.

ВЛАДА І ЦЕРКВА

Висовень О. Каральні заходи радянського тоталітарного режиму проти євангельських християн-баптистів УРСР (друга половина ХХ ст.)

Пагіря О. Ліквідація радянськими органами державної безпеки греко-католицької церкви у Закарпатті (1945–1949 рр.)

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гула С. Сучасні тенденції та проблеми історіографії діяльності радянських органів державної безпеки на Поділлі (1928–1938 рр.)

РЕЦЕНЗІЇ

Гончаренко О. Що відбувалося за лаштунками свободи совісті по-радянськи (або За лаштунками свободи совісті по-сталінськи)

 

/files/store/Journ.2014.1.pdf№ 1 (42) 2014 р.
09.02.2015 (22803.15 КБ.)

Зміст

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

Лясковська С. Участь органів державної безпеки у регулюванні ринкових відносин у період непу

Жив’юк А. Керівники органів НКВД–НКГБ (МВД–МГБ) західних областей УРСР: кількісні та якісні характеристики (1944–1953 рр.)

ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Ченцов В., Архірейський Д.Репресивна політика більшовицького режиму на Катеринославщині в 1920-х рр.

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Литвиненко В., Огороднік В. Відділи військової цензури та політичного контролю НКВД–НКГБ СРСР у Червоній армії та Військово-морському флоті (кін. 1930-х – березень 1946 рр.)

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Бажан О., Золотарьов В. Олександр Успенський: «Я вважаю себе учнем Миколи Івановича Єжова…»

ВЛАДА І ЦЕРКВА

Висовень О.Лідія Вінс у релігійному дисидентському русі в УРСР (1960–1980-ті рр.)

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Щербатюк В. Окремі нововіднайдені матеріали з історії повстансько-партизанської боротьби ОУН та УПА

РЕЦЕНЗІЇ

Рубльов О., Кравченко П. Динаміка диктатури: нове цікаве дослідження відносин керівництва УССР та СССР

Подкур Р. «Соловецький реквієм»: з думкою про Dies irae

Романюк І., Зінько Ю. Історіографія сталінізму: нова спроба концептуалізації

ХРОНІКА ПОДІЙ

Даниленко В. Круглий стіл «Роль і місце спецслужб в історії українського державотворення»

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ