Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2010)

Файлів: 2 
/files/store/Journ.2010.2.pdf№ 2 (35) 2010 р.
11.08.2011 (58790.26 КБ.)

Зміст

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

Вронська Т., Пилипчук В., Подкур Р. Архів контррозвідника В. Г. Орлова (1882–1941 рр.): історичний та оперативний вимір.

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Айсфельд А., Мартыненко В. Фильтрация и оперативный учёт этнических немцев Украины органами НКВД–НКГБ–МВД–КГБ во время Второй мировой войны и в послевоенные годы.

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Музичко О., Петровський Е. «Український комерсант, філантроп, патріот…»: репресований одеський комерсант Костянтин Трохимович Литвиненко (1875–1920).

Косовець О., Довгич М., Соколов В. Політичні репресії співробітників гідрометеослужби УСРР–УРСР у 1930–1940-х рр.

Жив’юк А. Між ендеками й більшовиками: Микола Ніцкевич в українському націоналістичному русі 1920–1940-х рр.

Ковальчук В., Огороднік В. Листування керівництва підпілля ОУН(Б) на Волині та Поліссі.

Суковатая В. Устные истории, гендерная память и женские стратегии выживания в эпоху сталинизма.

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Щербатюк В. Висвітлення селянського повстанського руху 1917–1921 рр. у працях радянських воєначальників  учасників революційних подій.

Терлецька І. Державний терор в УСРР–УРСР періоду сталінізму у вітчизняній історіографії початку ХХI ст.

Ковальчук В. Агітаційні листи волинського підпілля ОУН(Б) до цивільного населення Центральної та Східної України.

Абраменко Л. Висновки цензора щодо історичних творів як доказ причетності до «українського буржуазного націоналізму» на початку 1950-х рр.

ХРОНІКА ПОДІЙ

Шаповал Ю. Презентація 8-го тому спільної польсько-української видавничої серії.

Іщук О. Презентація анотованого довідника «Голодомор 1932–1933 рр. в Україні за документами ГДА СБУ».

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

/files/store/Journ.2010.1.pdf№ 1 (34) 2010 р.
23.03.2011 (31464.54 КБ.)

Зміст

До 95-річчя з дня народження академіка НАН України П.Т.Тронька

Подкур Р. Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: досвід та перспективи наукового дослідження (до 95-річчя з дня народження академіка НАН України П. Т. Тронька).

З ІСТОРІЇ СПЕЦСЛУЖБ

Лясковська С. Обліки «політично неблагонадійного елементу» органами ВНК–ДПУ–ОДПУ: історичний аспект.

Шаповал Ю., Золотарьов В. Євреї в керівництві органів ДПУ–НКВС УСРР–УРСР у 1920–1930-х рр.

Окіпнюк В. Правове регулювання охорони військами ДПУ підприємств цукрової промисловості УРСР.

З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Ніколаєць Ю. Політичні настрої селян України на початку радянсько-німецької війни (червень 1941 – липень 1942 рр.).

ОСОБА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ

Ковальчук В., Огороднік В. Листування керівництва ОУН(Б) і УПА на українських землях.

Гальчак С. На узбіччі суспільства: остарбайтери Поділля у повоєнній Україні.

ВЛАДА І ЦЕРКВА

Бажан О., Лахно О. Заходи радянських спецслужб з обмеження опозиційного руху в середовищі євангельських християн-баптистів у 1960–1980-х рр.

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Щербатюк В. Повстансько-партизанський рух селян України 1921 р. та його характерні риси у працях сучасних вітчизняних дослідників.

Лисенко О. Інформаційно-аналітичні документи органів ДПУ УРСР як джерело вивчення діяльності сільських активістів в умовах суцільної колективізації (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.).

Іваненко В., Прокопенко Л. Реалізація Державної програми видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» на Дніпропетровщині.

РЕЦЕНЗІЇ

Васильєв В. Рец. на кн.: «Україна в добу “Великого терору”: 1936–1938 роки / Авт.-упоряд.: Ю. Шаповал [та ін.]. – К.: Либідь, 2009. – 544 с.».

Касьянов Г. Рец. на кн.: «Коляструк О.А. Інтелігенція УСРР в 1920-ті роки: повсякденне життя. – Харків: Раритети України, 2010. – 362 с.».

Шевченко С. Рец. на кн.: «Великий терор в Україні. “Куркульська операція” 1937–1938 рр. / Упоряд.: Сергій Кокін, Марк Юнге. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – Кн. 1 – 614 с.; Кн. 2. – 598 с.».

Стемпєнь С. Рец. на кн.: «Кресова книга праведних. 1939–1945. Про українців, які рятували поляків від винищення з боку ОУН і УПА / Упор. Роман Нєдзєлько. Студії і матеріали. – Варшава: Ін-т національної пам’яті, 2007.  – Т. 12. – 223 с.».

Гогун О. Рец. на кн.: «Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.: документи ГДА СБ України / Упор. Василь Даниленко, Сергій Кокін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 1311 с.».

ХРОНІКА ПОДІЙ

Огороднік В. Презентації нових науково-документальних видань Галузевого державного архіву СБ України.

In memoriaM

ПРЕЗЕС. Пам’яті ЯНУША КУРТИКИ.

ПАЩЕНКО Володимир Олександрович.

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ