Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг
«Реабілітовані історією»
Інститут історії
України
НАН України
Служба
безпеки
України
Український інститут
національної
пам"яті
Українське
культурно-просвітницьке
тов-во «Меморіал» ім. В. Стуса
Національна спілка
краєзнавців
України
 
   
 

Національна академія наук України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада УкраїниЖурнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2002)

Файлів: 1 
/files/store/Journ.2002.1.pdf№ 1 (18) 2002 р.
07.03.2018 (106974.82 КБ.)

Справа «Всесоюзної військово-офіцерської контрреволюційної організації» (справа «Весна», 1930–1931 рр.) за документами Державного архіву Служби безпеки України.

У спеціальному виписку журналу на основі раніше не оприлюднених документів Державного архіву Служби безпеки України розповідається про історію створення радянськими органами державної безпеки однієї з найбільших за своїми масштабами групових кримінальних справ кінця 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.

Значна увага приділяється висвітленню постатей головних обвинувачених за цією справою – колишніх генералів і офіцерів російської армії, які після революції 1917 р. стали військовими спеціалістами Червоної армії.

Розкривається історичний контекст, що обумовив виникнення справи «Весна» – взаємини радянської влади з військспецами, зміни внутрішній політиці сталінського керівництва наприкінці 20-х рр. ХХ ст. (форсування індустріалізації, насильницька суцільна колективізація селянських господарств тощо), тісний зв’язок політичних репресій проти представників гуманітарної і технічної інтелігенції з розгромом «старих» військових кадрів.

З М І С Т

Вступ. Справа «Всесоюзної військово-офіцерської організації «Весна».

Розділ І. Нормативно-розпорядчі документи та інші матеріали ДПУ–ОДПУ щодо ведення обліку колишніх офіцерів царської та білих армій, боротьби з «білогвардійськими контрреволюційними проявами» у частинах і установах РСЧА та за її межами (1922–1925 рр.)

Розділ II. Документи з архівної справи-формуляру на колишнього генерала царської армії В. О. Ольдерогге (1923–1926 рр.).

Розділ III. Документи з агентурної розробки і слідчої справи «Весна» Конотопською окружного відділу ДПУ, Оперативно-слідчої групи СОУ ДПУ та Київського оперативного сектора ДПУ УСРР (19301931 рр.).

Розділ IV. Документи ДПУ УСРР у справі «Всесоюзної військово-офіцерської контрреволюційної організації у Києві» (справа «Весна») (19301931 pp.).